Undersøgelse: Frihandelsaftaler vil gavne EU's landbrugseksport betydeligt

Hvis man skal tro en ny undersøgelse fra EU-Kommissionen, kan EU-landenes landbrugseksport ud af EU øges med 25 procent eller mere i løbet af det kommende årti.

De 12 frihandelsaftaler, som EU har lavet med andre lande og sammenslutninger verden over, kan øge eksporten af landbrugsvarer med over 25 procent i løbet af de næste ti år, viser nye beregninger fra EU-Kommissionen.

Undersøgelsen peger også på, at EU's strategi med at anvende nedsatte toldsatser på begrænsede importmængder (gennem toldkontingenter) er den bedste måde at beskytte særligt sårbare landbrugsfødevaresektorer i EU på.

EU har underskrevet 12 frihandelsaftaler med lande som Japan og Sydkorea, men også hele handelsorganisationer som sydamerikanske Mercosur, og det har været en god ide, mener ledende næstformand med ansvar for handel i EU-Kommissionen, letten Valdis Dombrovskis.

- Denne undersøgelse viser, at vi har været i stand til at finde den rette balance mellem at tilbyde flere eksportmuligheder for EU's landbrugere og samtidig beskytte dem mod potentielle skadelige virkninger som følge af øget import, siger han og fortsætter:

- Støtte til EU's landbrugsfødevaresektor vil fortsat være et centralt element i EU's handelspolitik, det være sig gennem markedsåbning, beskyttelse af traditionelle EU-fødevarer eller beskyttelse mod dumping eller andre former for urimelig handelspraksis, siger Valdis Dombrovskis, og bliver bakket op af EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski:

- EU-landbrugshandelens succes afspejler vores sektors konkurrenceevne. Reformer af den fælles landbrugspolitik har i høj grad bidraget hertil, understøttet af EU-produkternes globale omdømme som værende sikre, bæredygtigt producerede, nærende og af høj kvalitet. Denne undersøgelse, der viser mere positive resultater end i 2016, bekræfter, at vores ambitiøse handelsdagsorden hjælper EU's landbrugere og fødevareproducenter med at udnytte mulighederne i udlandet fuldt ud, samtidig med at vi sikrer os tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger for de mest følsomme sektorer, siger kommissæren i en pressemeddelelse.

To scenarier

I undersøgelsen er der opstillet to scenarier, et ambitiøst med fuld toldliberalisering på 98,5 procent for alle produkter og en delvis toldnedsættelse på 50 procent for de resterende produkter og et mere konservativt scenarie med fuld toldliberalisering på 97 procent og en toldnedsættelse på 25 procent for de øvrige produkter. 

For begge scenarier viser resultaterne en positiv indvirkning på EU's handelsbalance for landbrugsfødevarer frem til 2030. Samtidig med at EU's handelspartnere får markedsadgang i EU, giver det også mulighed for en betydelig stigning i EU-eksporten. 

EU-eksporten af landbrugsfødevarer til de 12 frihandelspartnere forventes at stige med 25 procent i et konservativt scenarie og med 29 procent i et ambitiøst scenarie, mens importen forventes at stige med mellem 10 og 13 procent. 

Dette svarer til en stigning i EU's samlede eksport af landbrugsfødevarer på mellem  4,7 milliarder og 5,5 milliarder euro og en stigning i den samlede import af landbrugsfødevarer på 3,7 og 4,7 milliarder euro.

Undersøgelsen, der er en opdatering af en undersøgelse, der blev lavet i 2016, bekræfter, at EU's landbrugssektor kan drage fordel af EU's handelsdagsorden. En sammenligning af den kumulative undersøgelse fra 2016 med den nye viser, hvor effektive toldkontingenter er til at afbøde virkningerne for vores følsomme sektorer såsom oksekød, ris eller sukker. 

Faktisk har undersøgelsen fra 2016 allerede bidraget til strategien over for Mercosur, og denne opdatering kan bruges som evidensgrundlag for behovet for toldkontingenter i igangværende handelsforhandlinger. 

Desuden kan en ambitiøs fremtidig fælles landbrugspolitik, der er til støtte for innovation, bæredygtighed og konkurrenceevne i EU's landbrugssektor, også bidrage til at minimere eventuelle negative resultater af handelsforhandlinger og samtidig styrke de positive resultater.

hka

Læs også