Regeringen får kritik for ny solcellestrategi

Efter næsten to års venten præsenterede Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tirsdag sin nye solcellestrategi. Der er mangler ved den, lyder det fra flere sider.

Der er brug for en kraftig forøgelse af vedvarende energi i Danmark, og derfor blev der for to år siden indgået en politisk aftale om en firedobling af vind og solenergi, og samtidig skulle der laves en solcellestrategi, der kunne fjerne barrierer for udbygning med sol.

Ambitionen var, at strategien skulle præsenteres ved udgangen af 2022, men der skulle gå yderligere halvandet år, inden strategien nu er lanceret.

- Der er god energi i opsætningen af solceller, og den udvikling skal fortsætte. Vi har nemlig brug for meget mere strøm til blandt andet elbiler, varmepumper og i erhvervslivet. Derfor vil vi nu sætte mere skub i nye muligheder for mere sol på tage i byområder og på erhvervsejendomme, lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Hos Landbrug & Fødevarer efterlyser man imidlertid reelle løsningsforslag på de udfordringer, der er.

- Vi vil gerne kvittere for, at regeringen forpligter sig til at skabe klare rammer om muligheden for opsætning af solceller på lavbundsjorder. Det har vi manglet i lang tid. Vi finder det dog besynderligt, at man ikke udnytter lejligheden i form af en solcellestrategi til at introducere tiltag, der fremmer den multifunktionelle arealanvendelse og alene sætter lys på udfordringerne, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

L&F: Misser udfordringer

Strategien rammer efter L&F's mening ikke de centrale udfordringer for at realisere det overordnede mål: at fremme opsætning af solceller på bygninger.

Landbrug & Fødevarer har i lang tid arbejdet for at fjerne rådighedstariffen, der er en dyr forsikringspræmie, som netselskaberne opkræver fra egenproducenterne, når de bruger deres eget strøm. Og selvom rådighedstariffen afskaffes ved årsskiftet, ser den ud til at blive erstattet af et nyt betalingselement, der introducerer nye udfordringer og højere omkostninger for nogle solcelleejere.

- Vi har desværre set, at der er opstået mange nye benspænd for egenproducenter de senere år, selvom den politiske vilje har peget i den modsatte retning. Det drejer sig dels om de omkostninger, der er forbundet med at producere og bruge sin egen strøm, men det handler også om helt basale muligheder for at kunne bruge den lokalt producerede strøm i ens egne installationer, lyder det fra L&F-direktøren.

Sidste år faldt tempoet i udbygningen af solcelleanlæg med 70 procent i forhold til året før. Derfor mener man hos brancheorganisationen Green Power Denmark, at man politisk også bør fjerne barrierer for udbygning af solenergi på land.

– Solceller på tage er et vigtigt bidrag til vores klimamål, men hvis vi virkelig skal rykke, skal vi gøre det nemmere at bygge solceller på land og sikre klare rammer for adgang til arealer, siger Camilla Holbech, der er afdelingschef for vedvarende energi og internationalt samarbejde i Green Power Denmark.

Læs også