Undersøger muligheder for nyt stort biogasanlæg på Djursland

Cirka 50 var mødt op til biogasmøde på Djursland i mandags.

Under et møde mandag aften i Djursland Landboforening og Østjysk Familielandbrug mellem mulige leverandører og aftagere til et nyt biogasanlæg på Djursland, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som nu vil arbejde videre med muligheden for et nyt biogasanlæg på Djursland.

Mødet blev holdt i samarbejde med Nature Energy, og 50 personer var mødt op.

- Der var en rigtig positiv stemning på mødet. Nature Energy’s projekt er så stort, at det kommer til at dække hele Djursland. De er en stor spiller på markedet, og hvis vi vil have biogas, hvilket jeg tror bliver nødvendigt, så kan det godt være dem, der kan løfte opgaven og få sat det i gang, siger Mogens Hjort Jensen, formand for Kvægbrugsudvalget, Djursland Landboforening.

Hvis det skal lykkes for Nature Energy at etablere et biogasanlæg på Djursland, kræver det, at 50 procent af al husdyrgødning på Djursland bliver leveret til dem. Det mener Mogens Hjort Jensen bestemt er realistisk, ikke mindst fordi der er en politisk forventning om, at al husdyrgødning i fremtiden skal igennem et biogasanlæg, men det kræver, at landmændene står sammen og er klar til at handle.

- Vi er nødt til at handle lidt hurtigt. Nature Energy vil naturligvis gerne have en afklaring, inden vi alle får travlt med at høste, siger han.

Læs også