Halmleverandører klar til samarbejde

Brancheorganisationen Danske Halmleverandører foreslår at omstille gasfyrede fjernvarmeværker til en kombination af solvarme/varme-pumper og halmfyret biomassekedel.

Særligt i de mindre landsbyer er der ifølge Danske Halmleverandører mulighed for etablering af billige anlæg, da de ofte kan placeres på landbrug i udkanten af byen. Her kan etableres halmanlæg, der kan levere varme til byen fra ejendommen. Arkivfoto

Der er gode muligheder for at omstille gasfyrede fjernvarmeanlæg til halm, påpeger brancheforeningen Danske Halmleverandører i forbindelse med, at regeringen fremlagde udspillet »Danmark kan mere II« med fokus på udfasning af russisk naturgas og fremme af grøn omstilling.

- Vi foreslår, at der ses på omstilling af en række gasfyrede fjernvarmeværker til en kombination af solvarme/varme-pumper og halmfyret biomassekedel. Det kan enkelt og hurtigt sikre en reduktion i anvendelse af naturgas ved omstilling til grønt, lokalt og klimavenligt alternativ, siger formanden for Danske Halmleverandører, Erik Engholm Poulsen.

På de eksisterende gasværker er der allerede et fjernvarmenet at koble de nye grønne varmekilder på, så omstillingen vil være forholdsvis enkel og ligetil, vurderer han.

- Der er ligeledes store muligheder for etablering af nye fjernvarmeanlæg i byer uden fjernvarme i dag. Her er det en større opgave at sikre omstillingen fra opvarmning af danske hjem med olie- eller naturgasfyr til fjernvarme. Men også her er ønsker vi, at der sikres vurdering af mulighederne for etablering af halmfyrede anlæg, lyder det fra formanden.

Billig og sikker varme 

Særligt i de mindre landsbyer er der ifølge Danske Halmleverandører mulighed for etablering af billige anlæg, da de ofte kan placeres på landbrug i udkanten af byen. Her kan etableres halmanlæg, der kan levere varme til byen fra ejendommen.

- Der vil kunne etableres samarbejde med nærliggende fjernvarmeselskab, hvorfra afregning og anden løbende kontakt med varmekunderne kan foregå. Det kan sikre en effektiv administration og give mulighed for sikker drift ved samarbejde mellem fjernvarmeselskab og landmanden, der har halmanlægget stående, siger Erik Engholm Poulsen.

- I Danske Halmleverandører har vi medlemmer som gerne deltager i sådanne, samarbejder med lokale forbrugere og fjernvarmeselskaber.

Han tilføjer, at der er erfaring for, at halmværker leverer billig og sikker varme til forbrugerne.

- Med mere end to millioner tons halm, som årligt pløjes ned, er der store muligheder for at sikre brændslet. Anlæg, som etableres i dag, er også ofte med mulighed for anvendelse af mere end en type biomassebrændsel, fortsætter Erik Poulsen.

Læs også