Kimen lagt til landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet

Planer om et landmandsejet biogasanlæg i Trekantområdet er langt fremme, og lokale landmænd.

En styregruppe nedsat af LINKOGAS, Trekantområdets Forening for Biomasseejere, KHL og Vejle-Fredericia Landboforening arbejder på at etablere et biogasanlæg i Trekantområdet.

KHL vurderer, at råvaregrundlaget med husdyrgødning i den sydlige del af Trekantområdet er mere end tilstrækkeligt til at kunne holde et anlæg i fuld drift.

I denne er der holdt orienterende møde hos KHL i Kolding husdyrproducenter og planteavlere omkring opbakning fra landmændene til at arbejde videre med projektet.

- Vi ser et stort potentiale i at give vores erfaringer og knowhow videre til et landmandsejet anlæg i Trekantområdet. Landmandens selvstændighed er afgørende – også her - og det kan ikke gå hurtigt nok med at etablere et biogasanlæg i Trekantområdet. Vi er i tæt kontakt med Kolding og Vejen kommuner, og det bliver formentlig her, anlægget i givet fald kommer til at ligge. I bedste fald kan det stå færdigt om godt to år, siger Aksel Buchholt, formand for LINKOGAS og formand for Styregruppen.

Om KHLs engagement i projektet siger foreningens formand, Hans Damgaard:

- KHL ser et politisk ønske om mere biogas i Danmark, og det er essentielt for os som døråbner, at der arbejdes med en landmandsejet model, så vi sikrer, at værdier ikke flyder ud af erhvervet. Det er vigtigt, at alle – både husdyrproducenter og planteavlere – har mulighed for at være med, og så mangler vi grundlæggende ganske enkelt et biogasanlæg i Trekantområdet.

Læs også