Nyt biogassamarbejde på vej på skinner

Planerne om et biogasanlæg mellem Næstved og Ringsted er nu så langt fremme, at der arbejdes på at skabe en leverandørforening.

Tybjerggaard har sat gang i planerne om et biogasanlæg mellem Næstved og Ringsted og udgjorde for nylig rammerne for et orienteringsmøde om levering af biomasser til det store projekt.
Der er stor interesse for et biogasprojekt på Tybjerggard mellem Næstved og Ringsted på Sjælland. Det viste et nyligt afholdt orienteringsmøde om levering af biomasse til projektet.

Her gav Kasper Jeppesen fra Tybjerggaard de 80 fremmødte en orientering om selve projektet og produktion af biogas, ligesom der var et indlæg fra Karl Jørgen Nielsen, projektleder hos PlanEnergi, der rådgiver om projektet inden for vedvarende energi som blandt andet biogasanlæg.

Kasper Jeppesen oplyste, at Tybjerggaard er kommet så langt med planerne, at der nu arbejdes på at etablere en leverandørforening, som blandt andet sikrer faste leverancer og ensartede vilkår.

Gennem en leverandørforening kunne man måske også have mulighed for at købe andele af selskabet, Susaa Bioenergi, som Tybjerggaard har stiftet med henblik på etableringen af biogasanlægget.

- Vi har ikke midler til at finansiere hele anlægget selv, så der bliver behov for eksterne investorer, fortalte Kasper Jeppesen og nævnte i den forbindelse, at det altså kunne være via ejerskab gennem en leverandørforening.

Svinegylle i rør

Kasper Jeppesen påpegede også, at det er vigtigt, der er opbakning til det store projekt, der har så mange fordele – også for klimaet. Biogasanlægget skal »bare have noget mad«, og Kasper Jeppesen præsenterede også det, han kaldte »en madplan« – med svinegylle, kvæggylle, dybstrøelse, halm, frøgræshalm og græsensilage.

Meget andet kan komme i spil, men der er ingen tvivl om, at Tybjerggard selv vil levere utallige mængder svinegylle fra den store sjællandske svineproduktion, der er en af Danmarks førende avlsbesætninger og tillige producerer slagtesvin flere steder på Sjælland.

- Så meget som muligt af det, der skal til og fra biogasanlægget skal gå gennem underjordiske pumpeledninger, sagde Kasper Jeppesen, som dog erkendte, at biogasanlægget naturligvis også vil medføre en del tung trafik på vejene.

Han gjorde dog også opmærksom på, at biogasanlægget placeres direkte ud til landevejen mellem Næstved og Ringsted og således ikke belaster en række mindre veje.

Mange ting skal imidlertid først falde på plads. Kasper Jeppesen oplyste, at han forventer byggetilladelsen kan være på plads inden for et år og satser på, at byggeriet så kan begynde kort efter og stå færdigt i løbet af 2024.

Læs også