Medejerskab fremmer den grønne omstilling

Jysk Energi har udarbejdet en medejerskabsmodel, som med en stor grad af borgerinddragelse og lokalt medejerskab sikrer de lokale borgere op til 50 procent af overskuddet.

Et bredt flertal af Folketinget har vedtaget en aftale om, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af solenergien på land, og regeringen vil i slutningen af året fremlægge en solcellestrategi.

Det har fået den forbrugerejede energikoncern med hovedsæde i Holstebro, Jysk Energi, til at udarbejde en medejerskabsmodel, da vindmøller, biogas og solcelleanlæg har det tilfælles, at ingen ønsker dem etableret i egen baghave, samtidig med at de fleste gerne vil udbygge den vedvarende energi.

Stor lokal opbakning

I den byen Høvsøre, som ligger nord for Nissum Fjord, har beboerne taget positivt imod etableringen af en solcellepark, og projektet er behandlet på borgermøder, byrådsmøder og i lokalplaner uden én eneste klage.

Fundamentet for den store lokale opbakning er en langsigtet investeringsstrategi med en stor grad af borgerinddragelse og lokalt medejerskab, der sikrer de lokale borgere op til 50 procent af overskuddet.

- Vi tror på, at vi kan være med til at fremme den grønne omstilling ved at involvere den lokale befolkning og give de mennesker, der skal leve med et vedvarende energianlæg mulighed for at få medejerskab, siger Lars Naur, direktør i Jysk Energi.

Han kan da også konstatere, at dialogen med borgerne i Høvsøre har været særdeles positiv.

Ligeværdige partnere

Én af de nye medejere i den næsten færdigbyggede solcellepark er Jørn Nielsen, der også er nabo til parken.

- Vi er ligeværdige partnere i projektet, og der kommer ingen store udviklere udefra og tjener en masse penge. Investeringen er derimod en solidarisk støtte til den vedvarende energi, siger han.

Jysk Energi har valgt at bygge solcelleparkerne for at eje dem sammen med lokalbefolkningen i mange år fremover og har afsat en milliard til etableringen af nye solcelleparker.

Jysk Energis medejerskabsmodel

Jysk Energi:

• Sørger for jordaftaler, lokalplaner og etablering

• Sikrer en høj grad af borgerinddragelse i planlægningsfasen

• Binder sig til at være en del af projektet i 30 år

• Binder sig til at oprette miljøpuljer til lokalområdet

• Udbyder op til 50 procent af projektet som anparter til lokale borgere

• Først har naboer til projektet fortegningsret (4,5 km). Dernæst udbydes resten af anparterne til borgere i den kommune, hvor projektet opføres.

• Anparterne udbydes til kostpris. Borgerne betaler derfor nøjagtigt samme pris som Jysk Energi og høster nøjagtigt samme potentielle overskud

Jysk Energis strategi for solcelleparker:

• Langsigtet investering uden videresalg for øje

• Fortrinsvis arealer fra 40 hektar til 300 hektar

Læs også