Biogas Danmark: Biogas kan være spildt fra foråret

Der er risiko for, at danske biogasproducenter fra næste forår skal afbrænde biogas, der kunne have dækket 14.000 husstandes årlige gasforbrug. Biogas Danmark har bud på en løsning.

Ifølge Biogas Danmark spildes dansk biogas i 2023 og 2024 trods forsyningskrisen og halvtomme gaslagre.

Lige nu kæmper Danmark med generel gasmangel og ønsker at gøre sig uafhængig af russisk gas. Samtidig er der risiko for, at danske biogasproducenter fra næste forår må tænde deres fakler og afbrænde biogas, der kunne have dækket 14.000 husstandes årlige gasforbrug.

- Det er utroligt vigtigt, at vi får en løsning på plads, og det skal ikke først være 2025 eller 2026, siger Frank Rosager, der er direktør i Biogas Danmark.

Biogasproducenterne er tvunget til at afbrænde biogassen, fordi Energinet tidligst i 2025 kan overføre den biogas, der overstiger gasforbruget i de lokale gasdistributionsnet, til det nationale gastransmissionsnet og dets gaslagre. Herved opstår der lokalt overskud af biogas i såkaldte biogaslommer.

Emnet var et af flere på dagsordenen til Biogas Danmark-konferencen 2022, som fandt sted kort før nytår og havde rekordstor deltagelse med 265 deltagere.

Biogaslommer tvinger, ifølge Biogas Danmark, biogasproducenter til i den kommende tid at afbrænde biogas samtidig med, at Danmark kæmper for at blive uafhængige af fossilt russisk naturgas.

Mulig løsning

For at tømme biogaslommerne skal gasnettet opgraderes med lokale tilbageføringsanlæg. Hos Biogas Danmark ser man en mulig løsning i, at Energinet overdrager opgaven til Evida.

Problemet kan dog løses i størstedelen af landet allerede i 2023, og i resten af landet fra 2024, hvis Energinet overdrager opgaven til Evida, som har erfaring i at opstille og drive mobile tilbageføringsanlæg. 

De mobile anlæg koster halvt så meget som de stationære anlæg. Samtidig er de mobile, så de kan flyttes til andre landsdele, når behovet opstår.

Frank Rosager talte især om politiske tiltag som overkompensation og nye udbud på biogasområdet, og han håber snarest at kunne få en status på flere forskellige emner.

- Overkompensationsregulering er noget, vi har haft på dagsordenen de sidste fem år, uden vi helt ved endnu, hvordan det endeligt kommer til at fungere, sagde han og fortsatte:

- Vi har afventet nogle politiske behandlinger, og vi ved, at styrelsen har evalueret det her, men politikerne skal også tage stilling til det.

Beregninger

Overordnet set afventer biogasbranchen politisk behandling af mulig overkompensation i 2019 til 2021-perioden. Biogas Danmark har forsøgt sig med sin egen beregning efter Energistyrelsens metode.

Denne viser ikke overkompensation i perioden – men sandsynligvis i 2023. Frank Rosager understreger, at fordi Biogas Danmark har regnet på mulig overkompensation med Energistyrelsens metode, betyder det ikke, at brancheorganisationen accepterer metoden.

- Vi er fortsat ikke enige i betragtningsperioden på tre år, sagde direktøren.

Udbud

- Der kommer en ordning med CCS-udbud, som er specielt rettet for de muligheder for CO2, der ikke er baseret på røggas. Det er i høj grad biogas, som har ret store mængder CO2, der allerede er fanget, sagde han og tilføjede, at Biogas Danmark ikke ved, hvor langt man er med statsstøttegodkendelse.

Han uddybede, at der har været forventninger om, at udbuddet skulle køre fra starten af i år – og at regeringen har et ønske om, at vi får deponeret rigtig meget CO2 allerede fra 2025.

Læs også