Biogas-leverandørforening trækker sig på Lolland-Falster

Forhandlingerne om en aftale mellem Leverandørforeningen Lolland Falster Biogas og Nature Energy, om levering af gylle fra husdyrproducenterne til kommende biogasanlæg og modtagelse af afgasset biomasse til planteavl er gået i hårdknude.

Dårlige økonomiske vilkår for leverandører af gylle og modtagere af afgasset biomasse fra biogasanlæggene har gjort, at Leverandørforeningen Lolland Falster Biogas har trukket sig forhandlingerne med Nature Energy om en aftale.

Leverandørforeningen blev stiftet i juni 2020, med henblik på at understøtte den grønne omstilling og udvikling i landbruget og at sikre af stabile leverancer af biomasse til de kommende biogasanlæg på Lolland og Falster. Ved etableringen af foreningen var den oprindelige intention blandt landmændene, at de selv ville udvikle og eje biogasanlæggene, skriver leverandørforeningen i en pressemeddelelse.

Kort efter stiftelsen stod det klart, at Nature Energy havde sikret sig en eksklusivret til etablering af et anlæg i hver af de to kommuner. Leverandørforeningen gik derfor konstruktivt ind i forhandlinger om en leverandøraftale med selskabet, da foreningen anerkendte, at Nature Energy er en professionel og stor operatør indenfor biogasbranchen i Danmark, skriver foreningen.

- Vi har under hele forløbet fundet Nature Energy’s planer og visioner, om at være de første biogasanlæg i Danmark, som skulle producere gas på den største mængde af plantebiomasser, meget visionære og spændende. Det var en rejse og udvikling vi, som et stærkt planteavlsområde, godt kunne se os i, siger formand for leverandørforeningen, Boye Tambour.

For ringe værdi

Men leverandørforeningen mener nu, at udfordringen ved disse anlæg er, at den type af afgasset biomasse, der kommer ud, har en for ringe næringsværdi for planterne, hvilket vil medføre en undergødskning. Den anden udfordring er, at det for en række husdyrproducenter betyder, at man bortfører store gødningsværdier fra den enkelte ejendom.

Leverandørforeningen havde forventet, at det Shell-ejede Nature Energy havde risikovillighed og økonomi til at kunne udvikle denne type af anlæg, som også ville skabe værdi for landbruget i området, lyder det fra leverandørforeningen.

- Med de aktuelle gaspriser har leverandørforeningen forståelse for, at de forretningsmæssige udfordringer ved etablering af biogasanlæg på markedsvilkår er vanskelige. Foreningen opfordrer derfor regeringen og Folketinget til at genindføre støtte til etablering af anlæg, samt genindføre en mekanisme, der sikrer en bund under gaspriserne. Det vil tjene og accelerere den grønne omstilling i Danmark, mener leverandørforeningen.

Et andet stort bekymringspunkt for landmændene, er den aktuelle diskussion om en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer.

- Det at indgå aftaler på nuværende tidspunkt, når vi ikke kender omfang og virkning af en sådan afgift, kan i værste fald koste nogle bedrifter livet. Det er ikke Nature Energy’s skyld at timingen er meget dårlig, men Klimarådet har bare båret ved til denne bekymring, alt imens vi venter på Svarre-udvalgets anbefalinger, siger Boye Tambour.

To biogasanlæg på Lolland-Falster

Nature Energy har planlagt et biogasanlæg på Lolland og et på Falster.

Forventningen fra Nature Energy er, at det første anlæg på Lolland vil kunne levere biogas til gasnettet i sensommeren 2024. Dermed forventes anlægget at være klar, når den kommende gasledning til Lolland-Falster er etableret. Hvordan det ser ud nu, efter leverandørforeningen har trukket sig er uvist.

En række husdyrproducenter dannede i 2020 Leverandøreforeningen Lolland Falster Biogas med tanke på at samles om at levere gylle til de kommende biogasanlæg

Biogasanlæggene skal som udgangspunkt levere minimum 50 procent af den gas, der fremover bruges på Lolland og Falster.  

Læs også