Minimér risikoen for brand på landejendommen ved fyring

Nu starter fyringssæsonen, og det betyder øget risiko for brand. Men der er meget, som du kan gøre selv for at undgå brand i dit landbrug, og den ubehagelige oplevelse, en sådan er.

FYRING Fyringssæsonen er i gang og dermed er risikoen for brand også forværret. Men du kan gøre meget selv for at undgå en brand, oplyser forsikringsselskabet Topdanmark, der forsikrer en stor del af de danske landmænd.
 At miste sin bolig, sit hjem, sine dyr og måske hele sin stald på grund af en brand er en frygtelig oplevelse, som ingen har lyst til at opleve. Men det sker desværre for nogle.
- Det økonomiske aspekt af en brandskade skal Topdanmark nok sørge for, det er vores opgave. Men den traumatiske oplevelse og alt det bøvl, der kommer som følge af en brand, rammer dem der bor på ejendommen,” siger Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling.
 For at undgå brand i dit fyr og fyrrum er der flere forebyggende tiltag, som du selv kan gøre. Biobrændselsfyring (pillefyr, flisfyr, kornfyr, brændeovne og pejse) er den hyppigste brandårsag blandt landbrugskunder.

Ca. 35% af alle de brande Topdanmark får anmeldelser om, er opstået i eller omkring et biobrændselfyr. Som oftest er der sket en tilbagebrand i et stokerfyr. Derfor op-fordrer Topdanmark til, at fyret er sikret mod tilbagebrænding, og at man sørger for, at sikringen er funktionel og i orden.

Alle biobrændselfyr
kan brænde

--Heldigvis ser vi en høj standard af sikkerhed i fyrrummene, så de fleste brande begrænser sig hertil. Men et udbrændt fyr giver store problemer og meget besvær, fx med at få varme i huset. Derudover har du efter en brand et fyrrum, som skal restaureres, før det kan tages i brug igen, fortæller Gunnel Andersson.
Ifølge Topdanmark så har alderen på fyret ingen betydning for, om det brænder eller ej. De ser alle typer af biobrændselfyr gå op i røg – nye som gamle.
Det vigtigste for at undgå brand i fyret er at rengøre og servicere sit fyr jævnligt. Fyret bør rengøres mindst en gang om ugen og serviceres mindst en gang om året. Sørg også for at asken ved rengøringen bliver håndteret på en sikker måde. Gløder kan ”leve” længe i asken. Brug for eksempel en stålspand med låg til at opbevare asken, til du er sikker på, at der ikke er flere gløder.

Et fyrrum er et fyrrum
- ikke et frostfrit oplag

Selvom det er fristende at opbevare diverse ting i fyrrummet, fraråder Topdanmark det på det kraftigste. Fyrrummet skal være rent og ryddeligt, og ikke en opbevaringsplads for maling eller væsker, vådt arbejdstøj eller børnenes flyverdragt der hænger til tørring, vinterstøvler eller andet brændbart. Tænk over hvad du sætter ud i fyrrummet og husk på, at det er en sikkerhedsforanstaltning og ikke et opbevaringslager.  

Brændeovne og pejse

Brændeovne og pejse er rigtig hyggelige i en kold tid, men de udgør også en stor brandrisiko. Utætte skorstene, en gnist der skyder, håndtering af asken og ikke mindst tøj og andet brandbart for tæt på, er sædvanlige brandårsager, som de ofte oplever hos Topdanmark.
Da der ikke er noget fyrrum som begrænser ilden, ender de brande oftest med at hele hjemmet går tabt. Derfor er det vigtigt at tænke sig om en ekstra gang, når man har en brændeovn eller pejs derhjemme.  

Læs også