Drastisk fald i EU-landbrug: Særligt ét land trækker tallet ned

Fra 2005 til 2020 har der været et fald i antallet af landbrugsbedrifter i alle EU27-landene, viser statistik. Særligt stort er faldet i Rumænien.

I 2020 var der 9,1 millioner landbrug i EU. Det er anslået 5,3 millioner færre bedrifter end i 2005 – svarende til et fald på 37 procent. Det fremgår af statistik fra Eurostat.

Selvom der var færre EU-bedrifter af alle typer i 2020 end i 2005, var faldet i nogle typer bedrifter meget kraftigere end andre.

Samlet set var der 2,6 millioner færre blandede bedrifter, 1,6 millioner færre husdyrspecialistbedrifter og 0,9 millioner færre afgrødespecialbedrifter fra 2005 til 2020.

Procentmæssigt har faldene været størst i Bulgarien, Slovakiet, Ungarn og Estland.

I Bulgariens tilfælde har der været en nedgang på godt 75 procent på 15 år. Et fald fra godt 534.000 til små 133.000 bedrifter. Slovakiet tegner sig for et fald på 71 procent, Ungarn på 67,5 procent og Estland på 59 procent.

Et land tegner sig for over en fjerdedel

Generelt set har der været et fald i alle de opgjorte (EU27) lande. Irland har dog kun oplevet et fald på 2.450 bedrifter, hvilket svarer til cirka 1,9 procent.

I Danmark tegner faldet sig for godt 28 procent. Her er der tale om en nedgang fra 51.690 i 2005 til 37.120 bedrifter i 2020.

Antalmæssigt lægger Rumænien sig i førerpositionen med et fald på godt 32 procent.

Landet er gået fra 4,26 millioner bedrifter i 2005 til 2,89 millioner bedrifter i 2020. Det svarer til en nedgang på 1,37 millioner bedrifter, eller cirka 26,7 procent af det samlede fald for hele EU27’s vedkommende.

Det mindste fald tegner Luxemborg sig for, hvor der »kun« har været et fald på 590 bedrifter. Det svarer dog til en nedgang på 23,6 procent af det lille lands samlede antal bedrifter i 2005.


 

Læs også