Minister vil styrke kontrol af dyrlæger

Et eksportcertifikat underskrevet af de danske myndigheder skal være uangribeligt. Derfor vil Fødevarestyrelsen nu styrke kontrollen med besætningsdyrlægerne efter et tilfælde, hvor anmeldepligten af husdyrsygdomme muligvis er blevet tilsidesat. Det konkrete forhold er anmeldt til politiet.

Fødevareministeren vil nu styrke kontrollen af besætningsdyrlæger efter, at ministeriet har konstateret et tilfælde, hvor Seges _ ifølge Seges selv ved en fejl – fik destrueret blodprøver fra en svinebesætning, der var under mistanke for at være inficeret med PRRS. Miljø- og Fødevareministeret ser med stor alvor på sagen, og har politianmeldt Seges for at have tilsidesat anmeldepligten for husdyrsygdomme. 

- Fødevarestyrelsen har begrundet mistanke om, at blodprøver fra en svinebesætning blev sendt til kontrol for husdyrsygdommen PRRS, men efterfølgende blev tilbagekaldt og destrueret, og at der dermed er sket en tilsidesættelse af anmeldepligten. Fødevarestyrelsen har derfor anmeldt forholdet til politiet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en meddelelse.

Enkelte lande, for eksempel Kina, har krav om, at der kun kan importeres kød fra besætninger, der ikke har været syge med PRRS inden for de sidste 12 måneder. Denne sundhedstilstand skal dokumenteres med en analyse.  Derfor er de kinesiske myndigheder også informeret om den konkrete sag, oplyser ministeren.

- Det er afgørende for det veterinære beredskab, og det er afgørende for Danmarks troværdighed på eksportmarkederne, at et eksportcertifikat underskrevet af de danske myndigheder er uangribeligt. Derfor vil fødevarestyrelsen styrke kontrollen med besætningsdyrlægerne, og har anmeldt det konkrete forhold til politiet, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Fra 75 til 350 kontroller

Konkret skal Fødevarestyrelsen i 2020 gennemføre mere end tre gange så mange kontroller af besætningsdyrlæger end planlagt.

I dag er der 75 kontroller – svarende til ti procent af de dyrlæger, der arbejder med store dyr. Det tal skal nu øges til 250.  Kontrollerne kommer til at have særligt fokus på dyrlægernes besøgsrapporter, procedurerne ved mistanke om sygdom og den korrekte håndtering af prøvesvar.

Samtidigt med det øgede kontrolniveau har Mogens Jensen bedt Fødevarestyrelsen gennemgå erhvervets kontrolsystem for at undersøge, hvor det eventuelt bør styrkes, så Fødevarestyrelsen kan certificere på et korrekt grundlag, og så det danske beredskab også i fremtiden vil være i verdensklasse.

mip

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også