Tidlig rækkesåning af græsefterafgrøder i majs giver succes

I Agri Nords majs-marker viser en demonstration, at tidlig rækkesåning af græsfrø som efterafgrøde giver næsten 100 procent plantedække.

Agri Nord afholder sammen med KvægXperten majsdag i deres demonstrationsareal i Nørager tirsdag den 15. september.

Grovfoderspecialist i Agri Nord, Anders Spanggaard, glæder sig til at vise særligt en af demonstrationsparcellerne frem.

- Vi har ad to omgange sået græsfrø i majsen med en radrenser med påbygget såenhed, og den tidlige såning viser et super godt resultat. Vi troede, vi var lidt for tidligt ude, men allerede efter 14 dage var majsene ved at lukke rækkerne, så det var svært at køre med radrenseren, fortæller konsulenten.

Rækkesåningen er desuden en præcis etablering af græsset imellem majsrækkerne, så det ikke hæmmer planternes udvikling.

- Hvis man i stedet bredspreder græsfrøene, vil man uundgåeligt få græs ind i rækkerne, som vil kunne genere majsens vækst, siger Martin Ringsing, der også er grovfoderekspert i Agri Nord og en af tovholderne for majsdagen.

God etablering

Det er vigtigt, at efterafgrøderne er veletablerede med en vis dækningsgrad. Både af hensyn til efterafgrøde-kontrollen, men også for at få mest mulig faglig gavn af efterafgrøderne, så man får den største kvælstofbinding til næste afgrøde.

Med hensyn til dækningsgraden er det også den tidligt såede parcel, der har det bedste resultat.

- Dækningsgraden er næsten 100 procent i en del af vores tidlige demoareal, siger Anders Spanggaard.

Selve græsblandingen har også en vis indflydelse på, hvor godt græsset er etableret og vokset til. Der er sået med fire forskellige græsblandinger begge gange, og især blandingen med cikorie udmærker sig.

Overset teknik

Det er maskinstationsejer Jens Lauritzen, Løgstør, der har sået majs-demoerne. Han har selv bygget en såenhed på en radrenser.

- Vi ledte længe efter en maskine, der kunne klare arbejdet, og jeg er egentlig overrasket over, at vi ikke kunne finde andre i hele Himmerland. Vi har de sidste 15 år vidst, at teknikken er yderst effektiv til at etablere græsset, så jeg er forbavset over, at det ikke er mere udbredt, siger Martin Ringsing.

Fremtidens sorter

Traditionen tro er det majssorterne, der er omdrejningspunktet for majsdagen, og hele fem frøfirmaer viser hver fem sorter.

Der er rundvisning til alle parceller, og Agri Nords grovfodereksperter har lavet en anbefaling til, hvilke sorter avlerne bør vælge.

Udover selve sortsgennemgangen er der fagligt indlæg om fremtidens fodring, herunder Non-GMO foder, ved kvægkonsulent Jørgen Aagreen, KvægXperten.

Den faglige tur i marken, Ladelundsvej 9, 9610 Nørager klokken 10.30, sluttes af ved grillen.

teba

Læs også