Fjerkræformand: Fugleinfluenza kommer til at koste på afregningsprisen

Udbruddet i denne uge af fugleinfluenza ved Randers i en formeringsvirksomhed til slagtekyllinger er alvorligt, lyder det fra fjerkræformand Martin Hjort Jensen, der nærer håb om, at branchen slipper så nådigt igennem som muligt.

Markedet til tredjemarkedslandene står nu til at lukke i de næste tre måneder, fortæller formand for L&F Fjerkræ, Martin Hjort Jensen (t.v.), der her ses med sin næstformand, Jens Skovgaard-Jensen. Foto: John Ankersen

Der var rigtig dårlig nyt til landets fjerkræproducenter i mandags. Her blev der konstateret fugleinfluenza i en større tambesætning.

Fundet blev gjort i en formeringsvirksomhed til slagtekyllinger med 25.000 dyr i nærheden af Tustrup ved Randers. I perioden op til i mandags er der i Danmark gjort flere fund af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle.

I løbet af denne uge er de 25.000 dyr blevet slået ned, og nu er rengøringsarbejdet i gang. Det fortæller formand for L&F Fjerkræ, Martin Hjort Jensen.

Som følge af udbruddet er det ventet, at visse markeder uden for EU vil stoppe eksporten af fjerkræ fra Danmark i mindst tre måneder. Det er de såkaldte tredjemarkedslande, som der er tale om, som dækker over flere asiatiske lande. Handlen mellem EU-lande fortsætter som hidtil.

- Det er ikke sket endnu, at de er lukket ned, men det er kun et spørgsmål om tid. Vi må forvente, at det sker, siger Martin Hjort Jensen.

Forventer tab

Han fortæller, at sker det, så kan det ikke undgås at få betydning for afregningen til fjerkræproducenterne. Hvor stor prisreduktion tør han dog ikke spå om.

- Hvad det kommer til at koste, er svært at vurdere. Grunden til, at det bliver lidt slemt, når de tredjemarkedslande lukker ned, er, at de tager de varer, som vi ikke prissætter allerhøjest her hos os. Altså ben, fødder og skind.

- Så det marked mister vi.

- Så vi må forvente, at der kommer en prisreduktion ude hos landmændene, som skal dække for slagteriernes tab, siger Martin Hjort Jensen.

Kommer oveni i minksag

Han fortæller, at det selvfølgelig bliver en udfordring for hele fjerkræbranchen, at fugleinfluenzaudbruddet kommer oveni nedlukningen af minkproduktionen i Danmark. Det presser nemlig også fjerkræslagterierne, da de også har leveret restprodukter, som er blevet brugt til minkfoder.

- Det her kommer simpelthen oveni i noget andet, så det er noget udfordrende. Vi kommer til at kunne klare det, det skal vi jo, alternativet er jo værre, siger Martin Hjort Jensen.

Ikke flere udbrud

I 2016 lukkede tredjemarkedslandene også ned, da der blev fundet fugleinfluenza i en hobbybesætning med ænder. Dengang blev det regnet ud, at det kostede branchen over 100 millioner kroner i tab.

Martin Hjort Jensen fortæller, at det helt store fokus hos fjerkræproducenterne lige nu er at gøre alt for at undgå, at flere besætninger bliver smittet.

- Vi skal helst ikke at have flere. De tre måneder, som tredjemarkedslandene er lukket ned, de tæller, fra den inficerede farm er rengjort. På det tidspunkt trykker fødevaremyndighederne på stopuret.

- Så modsat det, som sker omkring den farce, vi ser lige nu omkring mink, så har man i Danmark prøvet at håndtere det her før. Det betyder, at når først der kommer en melding om fugleinfluenza, så har Fødevarestyrelsen en manual, som de hiver ned. Så ved både vi og de, hvad vi hver især gør. Der er meget klare linjer for hvem, der har hvilke opgaver, siger Martin Hjort Jensen, der fortæller, fjerkræproducenter landet over i disse dage har ekstra fokus på deres bio-sikkerhed.

Håber på forhandlinger

Han fortæller, at som landmand har han også et håb, at virksomhederne, der sælger de danske varer til tredjemarkedslandene, står så stærkt, at de måske kan få forhandlet de tre måneders eksportstop ned til lidt mindre.

- Ja, man har da lov at være lidt optimistisk. Grunden til, at vi står stærkt, er, at vi i Danmark har en ekstremt høj grad af fødevaresikkerhed. Det er efterspurgt. Forhåbentlig kan den fødevaresikkerhed være med til at få os tilbage på de markeder igen, siger han.

Kommer fra øst

Ifølge Fødevarestyrelsen er fugleinfluenzaen er bragt til Europa med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan.

- Dyrlæger bør derfor udvise agtpågivenhed og skærpet overvågning. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed, som afgør, om der er tale om en egentlig mistanke eller »tidlig varsling«, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

 

Sådan blev det opdaget

Fra Fødevarestyrelsen lyder det, at det var som følge af øget dødelighed, at der blev opdaget højpatogen fugleinfluenza i besætningen ved Randers, som nu er slået ned.

- Det er værd at bemærke, at høj dødelighed har været eneste årsag til mistanke om HPAI ved dette udbrud indtil videre, og øvrige kliniske symptomer umiddelbart er fraværende.

- Det er derfor ekstra vigtigt at være opmærksom på, at selv en mindre overdødelighed blandt fjerkræ og andre fugle i fangenskab i god foderstand og fuld ægproduktion bør vække mistanke om aviær influenza under det nuværende trusselsniveau, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

ege

Læs også