Øget risiko for fugleinfluenza

FJERKRÆ De seneste måneder er der i Polen og andre østeuropæiske lande konstateret en række udbrud af den alvorlige H5N8 fugleinfluenza i fjerkræbesætninger. Senest har også Tyskland meldt om et udbrud i den sydlige del af landet. Udbruddene i fjerkræbesætningerne er fordelt over et stort område, og der er tillige rapporteret om fund af sygdommen i vilde fugle i Polen og Tyskland. Den reelle udbredelse af sygdommen i de vilde fugle kan være vanskelig at fastslå. Det meddeler Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen hæver derfor trusselsvurderingen for fugleinfluenza fra »Meget lav« til »Lav«. Med en ukendt udbredelse af fugleinfluenzaen blandt de vilde fugle er der forhøjet risiko for, at sygdommen kommer til Danmark via fasankyllinger.

I Danmark vil smittede fasankyllinger være til fare for både vilde fugle og fjerkræbesætninger. H5N8 giver alvorlige infektioner og udløser massedød i fugleflokke. Den aktuelle type fugleinfluenza er ikke farlig for mennesker.

Fødevarestyrelsen anbefaler at alle, der indfører specielt fjervildt fra lande med udbrud for eksempel Polen, er ekstra opmærksomme på smittebeskyttelse i forbindelse med transport og på symptomer på fugleinfluenza, når fjerkræet er kommet til landet.

Danmarks Jægerforbund anbefaler ligeledes, at man køber danske æg eller kyllinger eller som minimum æg og fjervildt produceret under forhold som er sammenlignelige med danske forhold.

Fødevarestyrelsen følger situationen i Europa tæt og opdaterer trusselsvurderingen, når det vurderes relevant. Læs den seneste trusselsvurdering via Fødevarestyrelsens hjemmeside.

cab

Læs også