Alle øjne rettet mod landbruget

Jule- og nytårshilsen fra Gefion.

Af formand Torben Hansen

Jeg kan ikke huske et år, hvor der har været så meget fokus på landbruget fra det øvrige samfund som i år: Klima, arbejdspladser, plantebaseret kost, dyrevelfærd og kvælstofreduktion og vandmiljø. Vi er under pres. Men vi er også klar til at bidrage med løsninger.

Landbrugsaftalen er med god grund blevet kaldt historisk. Der er bred tilslutning blandt folketingets partier, og derfor risikerer vi ikke, at landbruget bliver kastebold mellem rød og blå blok i de kommende år. Men aftalen er også historisk, fordi den stiller flere og store krav til landbrugets rolle i den grønne omstilling.

Massive krav til efterafgrøder er afværget, og samtidig er finansieringen af alle de mange tiltag i aftalen bedre end frygtet. Lad os se på aftalen som en mulighed for, at dansk landbrug kan få endnu en international førerpositiv som førende i forhold til den grønne omstilling af fødevaresektoren.

Desværre er der flere efterafgrøder i vente til dem, der for eksempel afvander til Isefjorden eller Roskilde Fjord. Og vi kommer til at kæmpe fagligt og politisk for at få reduceret kravene i forbindelse med de kommende vandplaner. For bliver kravene gennemført, vil det betyde mange nye ekstra efterafgrøder og tvungen braklægning. Men vi er klar til at kæmpe.

Landbruget er en del af løsningen. Det samme er minivådområder og de store, kollektive vådområder. Men i flere kommuner er der mange forbehold for minivådområder og en alt, alt for lang sagsbehandlingstid. Det er ikke godt nok.

Og det fortæller vi kommunerne. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at søge om minivådområder. Vi skal vise, at det ikke er landbruget, der er stopklodsen for flere minivådområder.

Vi kæmper fortsat for at lave flere minivådområder, og er man interesseret i at høre mere om mulighederne så tag fat i en af de to oplandskonsulenter i VKST, der gratis kan afdække mulighederne.

Man kan ikke se tilbage på 2021 uden at nævne mink-sagen. For 2021 var året, hvor sagen for alvor blev rullet ud og med afsløringen af manglede sms’er, minkkommissionens kulegravning af hjemmelsspørgsmålet eller mangel på samme og det, der tenderens magtfuldkommenhed i dele af regeringen kom mink på dagsordenen.

Der er stor sandsynlighed for, at vi i 2022 kommer til at tale og skrive meget mere om den novemberdag, hvor regeringen lukkede et helt erhverv på under en time og uden at læse bilagene bag.

Glædelig jul og godt nytår.

- Der er stor sandsynlighed for, at vi i 2022 kommer til at tale og skrive meget mere om den novemberdag, hvor regeringen lukkede et helt erhverv på under en time og uden at læse bilagene bag.

Torben Hansen

Læs også