Polititop holdt viden om manglende lovhjemmel for sig selv

Ikke alene var der viden om, at der manglede lovhjemmel til at forlange mink aflivet hos deltagere i et møde i den nationale operative stab, NOST'en og politiets ledelse, inden politielever ringede til minkavlere for at fortælle, at de skulle aflive mink – det kom frem ved et møde i november, hvor blandt andet chefen for Rigspolitiet, Torkilde Fogde deltog.

Den øverste politiansvarlige for NOST'en, politiinspektør Uffe Stormly, gik heller ikke videre med sin viden til andre dele af politiet, herunder vicepolitiinspektør Bo Samson, der først flere dage senere blev klar over sagens sammenhæng via kontakt til Fødevarestyrelsen. Det kom frem under de seneste afhøringer i Minkkommissionen.

Samson bragte samtidig nye oplysninger om, hvem der var med til at skrive det meget omtalte action card med tale-instruktionen »Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet«, der i strid med loven blev anvendt af politiet i telefonsamtaler med minkavlere.

Side

6-7

Læs også