Generalforsamlingen holdes på Dalum

L&F Centrovice forventer stort fremmøde af medlemmer. Derfor er mødet onsdag den 26. maj rykket til landbrugsskolen i Odense, hvor eleverne dermed også får lejlighed til at høre Landbrug & Fødevarers nye formand, Søren Søndergaard.

Hvordan er muligheden for at være landmand fremover? Det er et af emnerne, som formanden Torben Povlsen vil tage op på generalforsamlingen i L&F Centrovice, som den 26. maj afvikles på Dalum Landbrugsskole. Arkivfoto: Erik Hansen På generalforsamlingen i næste uge vil resultater fra undersøgelsen af Holckenhavn (billedet), Nakkebølle og Odense fjorde, som L&F Centrovice og Seges har gennemført. Arkivfoto: Erik Hansen Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, gæster generalforsamlingen i L&F Centrovice. Arkivfoto: Morten Ipsen

Efter den lange mørke vinter og det kolde forår uden, at man nærmest har kunnet mødes på grund af corona-reglerne, så bliver generalforsamlingen i L&F Centrovice onsdag den 26. maj første lejlighed for de fynske landmænd til at deltage ved et større arrangement sammen med kollegerne.

Lempelserne i restriktionerne har gjort, at det nu er tilladt at afvikle konferencer med fagligt og erhvervsmæssigt indhold. Reglerne gør dog, at rammerne i Vissenbjerg er for små, og derfor har landboforeningen valgt at rykke generalforsamlingen til festsalen på Dalum Landbrugsskole.

- Og kommer der mange af vore medlemmer, hvilket vi oprigtigt håber, så flytter mødet over i skolens idrætshal, oplyser Centrovice-formand Torben L. Povlsen og tilføjer, at alle skolens elever vil være inviteret til at overvære generalforsamlingen og ikke mindst indlægget fra Landbrug & Fødevarers nye formand Søren Søndergaard senere på aftenen.

Starter og slutter med mad

I det hele taget ser Torben L. Povlsen frem til atter at kunne mødes med medlemmerne, og samtidig præsentere et spændende program for aftenen.

Det indledes allerede klokken 17.30 med to retter mad, hvorefter generalforsamlingen afholdes klokken 19.00. Foruden formandsberetningen vil der være valg af fire bestyrelsesmedlemmer, hvor alle nuværende er villige til genvalg.

Der bliver orientering fra Velas ved direktør Jan Winther, og som nævnt kommer Søren Søndergaard til mødet med sidste nyt om den landbrugspolitiske situation. Sidste programpunkt er indlæg af en hemmelig gæst, inden der rundes af med servering af pølser og en forfriskning at gå hjem på.

Flere hovedpunkter

- På generalforsamlingen bliver der derfor rig lejlighed til både at se tilbage og ikke mindst frem mod de mange udfordringer, vort erhverv står overfor, påpeger Torben L. Povlsen, der i sin formandsberetning vil have flere hovedpunkter.

Hvordan har det været at være landmand under coronaen, og de deraf følgende ændringer i markederne? Og ikke mindst, hvordan er muligheden for at være landmand fremover, spørger han.

- Politikerne ønsker forandringer for os. Det vidner den seneste landbrugsaftale alt om, hvor CO2-udledningen frem til 2030 skal nedsættes med 70 procent for Danmarks vedkommende. Men hvordan hænger det sammen, at politikerne har afsat 1,3 milliarder kroner hvert år i de næste ti år til en nedbringelse på 3 millioner tons CO2 på industriområdet, mens der kun er afsat 700 millioner kroner årligt, for at landbruget skal kunne sænke CO2-udledningen med 5 millioner tons i samme periode. Her skal der ganske enkelt flere friske penge til.

Fjordrapporter

Landboforeningsformanden vil også omtale den kommende EU-reform for 2022-27, hvor politikerne står i kø for at stjæle midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistrikterne og miljøformål i »Søjle II«.

- Vi anerkender, at der skal tages lavbundarealer ud, men EU-midler skal ikke være med til at fjerne produktionsarealer. Det skal ske på frivillig basis, og samfundet skal betale, understreger Torben L. Povlsen.

Også vandplanerne får igen en plads i beretningen. Ikke mindst fordi den kommende plan III netop er blevet en del af landbrugsaftalen.

- Derfor vil vi på generalforsamlingen kunne præsentere tal fra rapporterne om tilstanden i både Holckenhavn, Nakkebølle og Odense fjorde, som vi i Centrovice har fået udarbejdet.

Generationsskiftet

Endelig vil generationsskiftet i landbruget igen være et emne, især oplagt fordi mødet afvikles på Dalum Landbrugsskole.

- Politikerne gør med mange regler det vanskeligt for unge at tage over på bedrifterne. Det skal der arbejdes på, på alle fronter, påpeger formanden, der dog glæder sig over, at ikke mindst produktpriserne har rettet sig.

- Det betyder, at flere ser en mulighed for at afhænde gården under gode forhold, ligesom der er købere, som står klar, siger Torben L. Povlsen, der også vil komme ind på flere lokale emner i sin beretning som kartoffelmelsfabrikken, der ikke blev til noget, og dyrskuet, som heller ikke kunne gennemføres i år.

For at kunne deltage i generalforsamlingen den 26. maj kræves tilmelding til L&F Centrovice, og adgang med coronapas.

Læs også