Ny landboformand vil styrke bestyrelse og rådgivning

En stærk bestyrelse der kan tiltrække kompetencer og unge bestyrelsesmedlemmer, og en fagrådgivning med mere digitalt islæt. Det er blandt andet, hvad den nye formand i LandboSyd, Henrik Jessen, vil arbejde for i sin nye formandspost, som han vandt ved formandskampvalget på generalforsamlingen forleden i Gråsten, hvor Mogens Dall ikke fik stemmer nok til at fortsætte efter 12 år på formandsposten

Henrik Jessen er ny formand for LandboSyd. Foto: John Ankersen Efter 12 år som formand, lykkedes det ikke Mogens Dall at blive genvalgt til yderligere en formandsperiode ved generalforsamlingen. Foto: John Ankersen Omkring 200 var mødt op til generalforsamlingen i LandboSyd, der blev holdt på Gråsten Landbrugsskole. Foto: John Ankersen

Det var alder og erfaring, der stod overfor ungdom og fornyelse i forbindelse med formandsvalget i LandboSyd ved foreningens generalforsamling forleden i Gråsten.

Et formandsvalg der samtidig var et kampvalg mellem den siddende formand gennem 12 år, den 58-årige Mogens Dall og den 36-årige udfordrer, Henrik Jessen, der har siddet i LandboSyds bestyrelse gennem de seneste to år.

Henrik Jessen trak det længste strå ved afstemningen, og allerede inden havde han været på talerstolen, hvor han kom ind på, hvad han vil arbejde for som ny formand for LandboSyd.

- Vi skal tiltrække kompetencer og unge i bestyrelsen. Vi skal gøre det attraktivt at deltage i bestyrelsesarbejde. I fagrådgivningen skal vi tiltrække de dygtigste medarbejdere, og så er det vigtigt at al fagrådgivning får et digitalt islæt, lød det fra Henrik Jessen.

Fællesskab frem for opposition

Henrik Jessen lagde i sin tale heller ikke skjul på, at han gerne ser tættere samarbejde både omkring rådgivning og foreningsvirke.

- LandboSyd har ligget i opposition og det har været godt, men flytter det nok, lød spørgsmålet fra Henrik Jessen, der kom med et konkret eksempel:

- Sidste års traktordemonstrationer skulle være grebet i fællesskab. Der er mange politiske dagsordner, og det er vigtigt at vi tager den bold op.

Også i forbindelse med de aktuelle landbrugsforhandlinger, mener Henrik Jessen at sammenhold og fællesskab er vigtigt for landbruget:

- Vi udfordres og kan ikke overskue det hele – og slet ikke, hvis det skal ske for vores egne penge, sagde Henrik Jessen, der samtidig mener, at det halter gevaldigt med fagligheden hos politikerne:

- Der er ikke styr på det faglige. Vi skal påvirke politikerne. Landbruget fylder rigtig meget i vores region – det skal politikerne vide, fastslog Henrik Jessen.

Han opfordrede generelt til at medlemmerne i LandboSyd til at være aktive, og tage fat i bestyrelsesmedlemmerne, da det også er med til at styrke og aktivere bestyrelsen.

Formandens sidste beretning

Inden tirsdagens formandsvalg aflagde Mogens Dall det, der så blev hans sidste formandsberetning for LandboSyd.

Og her var det ikke mindst vandplaner, regeringens landbrugsudspil og minksagen, der fyldte.

På positivsiden glædede Mogens Dall sig over generel god økonomi og overskud i landbruget, hvor gæld indfries. Og samtidig er der godt gang i biogasanlæg i regionen, ligesom der senest er etableret samarbejde med Sønderborg og Aabenraa Kommuner omkring fjordrapporter – og hvor man også vil forsøge at inddrage Flensborg – alt sammen for at få klarlagt vigtige data omkring vandmiljøet i relation til vandplanerne.

Omkring regerings landbrugsudspil konstaterede Mogens Dall, at det i den grad er kvælstof og økonomi, der er sat i spil for landbruget, og hvor han håber på et blåt indspark til en ellers meget dyr rød landbrugsplan for landbruget.

Mogens Dall kom også ind på vandplanerne, hvor han især kom ind på data og økonomi omkring dem:

- Vi kæmper for en afklaring og en løsning – men der er brug for en ”second opinion”, da de resultater Aarhus Universitet er kommet med, er helt i skoven.

Omkring minksagen konstaterede Mogens Dall, at den tilsyneladende både er uden faglighed og uden ende. Til gengæld konstaterede han med tilfredshed den erstatning, som man endte med at komme frem til. Men at få statsminister Mette Frederiksen for en rigsret, blev et ikke til.

- Og det kan godt irritere mig lidt, lød det fra Mogens Dall, der konstaterer efterfølgende, at det kun var Danmark, der tog så drastisk en beslutning omkring minkproduktion – selv i Sverige beholdt man moder- og avlsdyrene.

Omkring 200 var mødt op til generalforsamlingen i LandboSyd, der blev holdt på Gråsten Landbrugsskole – alle med forevisning af gyldigt coronapas. Og foruden formandskandidater og beretning blev de også præsenteret for regnskabet i LandboSyd. Omsætningen i 2020 blev på godt 84 mio. kroner. Resultatet af den primære drift blev et minus på 560.000 kroner. Medregnet overskud fra datterselskaber endte resultatet i LandboSyd dog i et plus på knapt 1,3 mio. kroner.

Læs også