Retter kritik mod Christiansborg: Det er fagligheden, der skal bære udviklingen

På DLF's generalforsamling tirsdag i Nyborg slog bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen fast, at adgangen til nye forædlingsteknikker er et vigtigt værktøj til at kunne opfylde klimamålene, udvikle nye klimarobuste sorter og opretholde en stabil planteproduktion.

Christian Høegh-Andersen, bestyrelseformand. Foto: Claus Haagensen

- Det er jo ikke rimeligt, at vi får bindende klimamål, og at politikerne så i den grad samtidigt nøler med at give os værktøjerne til at løse dem.

Sådan lød det tirsdag fra DLF-formand Christan Høegh-Andersen på frøfirmaets generalforsamling. Og det samme gælder adgangen til nødvendige plantebeskyttelsesmidler, der ifølge formanden er en forudsætning for en rentabel frøproduktion i Europa.

- Ved at anvende genredigering kan nye sorter bidrage til at gøre os landmænd mere produktive og, hvad der er ligeså vigtigt, også reducere behovet for kemiske pesticider, beskytte vores bier og andre bestøvende insekter, så vi både reducerer klimaaftrykket men også sikrer biodiversiteten. DLF’s forskere er godt i gang med at undersøge, hvilke muligheder genredigering kan bidrage med i vores planteforædling, og vi samarbejder med eksperter i udlandet omkring de nye teknologier. Det gælder eksempelvis et samarbejde med kinesiske forskere, hvor vi er i gang med at kigge på nye herbicidtolerancer til sukkerroemarkedet, slog han fast.

Afgørende for frøavlen

Christian Høegh-Andersen kom i beretningen ind på debatten omkring drikkevandsforureningen og det behov, som nogle politikere og organisationer har for at koble dette argument til at lukke for adgangen til godkendte plantebeskyttelsesmidler og dreje produktionen over på økologi.

- Det virker jo lidt, som om man fra politisk side vælger at forsætte narrativet om, at det er landbruget, der er skyld i alt forurenet drikkevand i Danmark. Er det mon en del af økologistrategien? Er der overhovedet nogen på Christiansborg, der har politisk mod til at begynde at undersøge nedsivningen af kemikalier under de tusindvis af lossepladser, vi har liggende i landet? Måske er det bare politisk meget bekvemt at have nogle at skylde skylden på og dermed fritage sig selv og sine vælgere fra at sætte kemiske spor i naturen - og så efterlade problemet til næste generation, påpegede han.

- Det er jo fint nok, at politikerne har store ambitioner på økologi-området, men det må trods alt være markedskræfterne, fagligheden og bæredygtigheden, som skal bære udviklingen. På Christiansborg må man forholde sig til den reelle virkelighed, også selvom det billede, man har skabt af konventionelt landbrug, krakelerer. Vi skal fastholde en landbrugsproduktion i Danmark, hvor det er bæredygtighed og efterspørgsel, der driver udviklingen, tilføjede han.

Planteværn er nødvendigt

Og netop den refleksion fik formanden til at råbe politikerne op:

- Jeg vil i den forbindelse gerne understrege endnu en gang, at det er afgørende vigtigt, at vi som frøavlere har adgang til de nødvendige planteværnsmidler, der skal sikre, at vi kan levere en høj frøkvalitet, for ellers flytter produktionen bare uden for Europas grænser. Vi har fuld tillid til, at det afprøvningssystem for pesticider, vi har i Danmark, virker, og vi er helt klar på at målrette brugen af disse gennem nye præcisions-teknologier, så vi kun bruger det, der er strengt nødvendigt for at leve op til en bæredygtig produktion, sagde han.

Læs også