Landbrug skal tilskrives klimagodtgørelse

Landbrugets forhold til biogasproduktion og krigen i Ukraine var nogle af nøglepunkterne, da Lars-Ole Hjorth-Larsen aflagde sin sidste beretning som formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Krigen i Ukraine satte sit aftryk på årets generalforsamling i Bornholms Landbrug & Fødevarer, der for nylig blev holdt på Hotel Balka Strand i Nexø.

For udover krigen i sig selv vil det få betydning for fremtidens energiproduktion, hvor der på visse punkter er lagt op til, at produktion af biogas kan spille en større rolle i Danmark.

Formand Lars-Ole Hjorth-Larsen havde inden generalforsamlingen meddelt, at han efter 14 år i spidsen for Bornholms Landbrug & Fødevarer ikke ville fortsætte, og han slog fast, at det er problematisk, at landbrug ikke får tilskrevet klimagodtgørelsen ved produktion af biogas.

- Landbruget leverer »råvaren«, som kommes i anlægget, og biogassen opstår. Hvem har så skabt den biogas, der kan erstatte den CO2-skadelige naturgas? Landbruget naturligvis, lød det fra Lars-Ole Hjorth-Larsen, som derfor mener, at landbruget skal godskrives i CO2-regnskabet.

Skal godtgøres

- Man kan rask væk læse om, at den industrivirksomhed, der blot anvender biogassen, lader som om den har gjort indsatsen ved at erstatte dens brug af naturgas med biogas. Det er jo rent humbug, lød det fra formanden.

- Om nogen tømmer min dieseltank om natten uden at betale, eller andre løber med min CO2-reduktion, og jeg efterfølgende får pålagt afgift kommer ud på et, påpegede han.

Der er konkrete planer på vej om at udvide produktionen af biogas på Bornholm, men hvis landbruget skal spille med på den plan, skal det have en mærkbar effekt på de bornholmske landmænds klimaregnskaber, fastslog han.

Fordømmer krigen

Lars-Ole Hjorth-Larsen benyttede også beretningen til at fordømme Ruslands invasion af Ukraine, der står i skarp kontrast til de udfordringer, landbruget måtte have.

- I forhold til krigen i Europa er vores udfordringer i landbruget jo det rene vand. At det skulle komme så vidt, at et velfungerende stort demokratisk land som Ukraine bliver angrebet af Rusland, er ganske enkelt uhyrligt, sagde formanden.

Han tilføjede, at det set i lyset af krigen er underordnet, hvilke følger, de vestlige sanktioner overfor Rusland vil kunne få for landbruget.

- Jeg er helt på det rene med, at følgerne for dansk landbrug kan blive så store, at vi ikke selv kan betale, men så må vi i fællesskab løse den knude. Vi i Danmark må støtte alt, hvad vi overhovedet formår, sagde han.

Dagen efter generalforsamlingen i Nexø konstituerede bestyrelsen sig, og Frederik Tolstrup blev valgt som ny formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Læs også