Krig og klima sætter ny dagsorden

Krigen i Ukraine og klimaudfordringer for landbruget fyldte godt op på generalforsamlingen i Landboforeningen Odder-Skanderborg, hvor formand Ole Larsen blev genvalgt.

Omkring 200 var mødt op til generalforsamlingen i Landboforeningen Odder-Skanderborg, der blev holdt på Odder Park Hotel. Foto: John Ankersen

Det har været et både begivenhedsrigt, men også trist år i Landboforeningen Odder-Skanderborg, der tilbage i november mistede sin mangeårige formand Jens Gammelgaard, der gik bort efter kort tids sygdom.

I forbindelse med dødsfaldet overtog næstformand Ole Larsen formandsposten, en post som han på foreningens generalforsamling forleden i Odder, blev genvalgt til.

Og efter et minuts stilhed blandt de 200 fremmødte på generalforsamlingen, havde Ole Larsen forberedt et stort mindeindslag om Jens Gammelgaard, hvorefter Jens Gammelgaards hustru Susanne Gammelgaard, der deltog i generalforsamlingen, blev udnævnt til æresmedlem i foreningen.

Krig med konsekvenser

Krigen i Ukraine fylder rigtig meget for rigtig mange for tiden. Det gælder også for Ole Larsen, der kom ind på netop krigen og dens konsekvenser – både for ukrainerne og den øvrige verden.

- Det er nøjagtig fire uger siden at Putin startede en invasion af Ukraine, og dermed kastede Europa ud i krig, noget de fleste havde svært ved at forestille sig skulle ske mod et moderne og civiliseret land, konstaterede Ole Larsen, og fortsatte:

- Konsekvenserne er enorme, selvfølgelig først og fremmest for det ukrainske folk, som står i en helt ubeskrivelig og umenneskelig situation som også påvirker de herboende Ukrainere som vi blandt andet i Landbruget har tæt kontakt til.

Ole Larsen kom samtidig ind på den helt specielle rolle man i landbruget herhjemme har i forhold til ukrainere.

- Landmænd der er arbejdsgivere for Ukrainere har et særligt ansvar for at gøre alt for at støtte dem og acceptere den situation de er i, de fleste af dem passer deres arbejde, men det er tydeligt at det lys de havde i øjnene før, er slukket og de har det enormt svært.

Opgør med billige fødevarer

Mens krigen i Ukraine trækker tragiske spor med dræbte soldater og civile samt masser af udbombede bygninger, har krigen også påvirket resten af verden negativt.

- Pludselig tales der seriøst om global fødevarekrise og i nogle verdensdele også energikrise, de fleste råvarer eksploderer i pris og inflationen er højere end vi har set i mere end 30 år, lød det fra Ole Larsen, der fortsatte:

- Men det kan være at vi får gjort lidt op med den kedelige tendens der de senere år har bredt sig i blandt andet Danmark, om at fødevarer er en selvfølge og helst ikke må koste noget og ikke mindst alle de utålelige debatter om kønsneutrale trafiklys og hvordan tegneseriefigurer skal være påklædt.

Ole Larsen noterer sig, at en moderne dansk familie bruger cirka 10 procent af deres disponible indkomst på fødevarer, hvor det i nogle fattige lande er omkring 80 procent.

Klima er det nye sort

BNBO-områder, vandplaner, kvælstofreduktioner. Klimaudfordringerne for landbruget var også på dagsordenen på generalforsamlingen i Odder. Og Ole Larsen konstaterede at det samtidig er en dagsorden, der er kommet for at blive – ikke mindst i forbindelse med bredt indgåede politiske landbrugsaftale, der kom i hus i efteråret.

- Klima er blevet det nye sort. Vi har rigtig meget at byde ind med og vi skal gøre det til et forretningsområde, konstaterede Ole Larsen.

Han noterer sig, at man lokalt og regionalt har indgået klimapartnerskabsaftale med Odder Kommune, og er langt med en lignende aftale med Skanderborg Kommune.

Partnerskabsaftalen med Odder Kommune var og er unik – endda i en grad, at den blev fremlagt i forbindelse med Kommunernes Landsforenings deltagelse i sidste års internationale klimatopmøde COP26 i Glasgow, UK.

Læs også