Formand: Aarhus Kommune padler baglæns

Det ser ud til, at landmændene i Aarhus Kommune ikke får pålagt flere påbud om grundvandsbeskyttelse for en stund. Det kom frem på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.

- Kan vi forestille os, hvor vi er på vej hen? Det er en svær tid, vi er i, og det er svært at være i det erhverv, vi er i.

Sådan indledte formand Christian G. Jensen generalforsamlingen hos Landboforeningen Kronjylland, der blev afholdt i Søften.

Flere end 100 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, hvor formanden kom ind på de ting, der har rørt sig i landboforeningen det seneste års tid. Nogle af emnerne var dog langt fra nye.

- Det er ottende gang, jeg aflægger beretning, og jeg har ikke et eneste år ikke snakket om Beder-sagen, sagde Christian G. Jensen.

Den meget omtalte sag fra Beder tog nemlig sin begyndelse helt tilbage i 2013, hvor Aarhus Kommune lancerede indsatsplanerne om at forbyde brug af pesticider i et område på cirka 600 hektar.

- Sidste år så I dette tal, sagde Christian G. Jensen og viste en planche, hvor der stod 110.000 kroner.

Beløbet var Overtaksationens kendelse fra Beder-sagen.

- Det var skelsættende – det var en fordobling af, hvad alle, der rådgiver kommunerne og vandselskaber, sagde, at vi skulle have, fortalte formanden, som tilføjede, at det lykkedes på grund af faglighed og politisk indblanding.

Derudover rådede han til, at man blev ved med at have beløbet i tankerne.

- I skal huske, at når man ikke må bruge pesticider på normal god landbrugsjord, er det det, man skal have i erstatning, hvis man stadig skal eje jorden. Sælger man det til vandværket, kan I selv vurdere, hvad det skal koste, påpegede Christian G. Jensen.

Havde ikke gang på jord

Endelig kunne formanden fortælle, om et nyligt afholdt byrådsmøde i Aarhus Kommune.

- Vi har vundet helt vildt, lød det fra en både rørt og begejstret formand og henviste til et notat fra referatet om status og fremtid grundvandsbeskyttelse i kommunen.

- De padler baglæns helt tovligt. De har fundet ud af, at det, de havde gang i, ikke havde rigtig gang på jord. Det havde det i hvert fald ikke økonomisk, forsatte Christian G. Jensen og slog fast:

- De revurderer og skal have det hele til forhandling igen, men de har ikke tænkt sig at komme med flere påbud over for erhvervsjordbrugere foreløbigt – de vil den anden vej.

Blandt andet nævnte formanden, at der er gang i noget multifunktionel jordfordeling omkring Århus Ådal, hvor 400 lodsejere er inviteret til forhandling.

- Det er ikke sikkert, at den lander, da det er frivillighed, men vi tror lidt på, at det er vejen til at komme til en fornuftig aftale omkring det. Det er så stærkt det, der er opnået, sagde Christian G. Jensen.

Arbejdet er ikke slut

Alligevel er der stadig noget at kæmpe for.

-Vi er ikke helt færdige, for vi har stævnet staten, sagde formanden og fortsatte:

- Vi synes ikke, at det faglige grundlag er i orden, så nu kører vi en retssag. Det har vi gjort i to år og er ved at beramme en retssag. Det er kommet til, at den skal føres frem i Landsretten, da det er så komplekst.

Og netop sagens kompleksitet trækker den i langdrag.

- Dommere ved ikke noget om drikkevand. De ved ikke noget som helst andet end jura, derfor skal vi have fundet et par personer, som kan forklare dem, hvorfor vi har ret, og de andre ikke har, lød det fra formanden, som fortsatte:

- Det har vi sloges om i et år nu – hvem der er kloge nok til at forklare over for fem dommere, hvad det er det her går ud på.

Et arbejde, som formanden ikke lagde skjul på, absolut ikke er nemt.

- Hver gang vi finder én, der er rigtig dygtig, siger modparten, at han er partisk og kender nogen, der har landbrug eller har relationer til forvaltningen. Det er fuldstændig grotesk, at vi er der, hvor kan ikke kan blive enige om at finde nogen, der kan finde ud af, om det her er lovligt, understregede han.

Han kunne derfor ikke fortælle om en tidshorisont på, hvornår der kommer en kendelse.

- Men sker det, at vi vinder den, falder det hele fra hinanden inde hos Aarhus Kommune. Men om det bliver i min tid som formand, men ellers må en anden tage over, sagde Christian G. Jensen, som senere på aftenen blev genvalgt til endnu en periode som formand.

De resterende fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, opnåede ligeledes genvalg.

200.000 til Røde Kors

På generalforsamlingen uddelte formanden for Landboforeningen Kronjylland 200.000 kroner til Røde Kors Hadsten-Hinnerup.

- Hvad gør man som landmand? Der bakker man op, sagde Christian G. Jensen om situationen i Ukraine.

Derfor havde han sammen med resten af bestyrelsen besluttet, at der skulle gøres noget.

- Velas har lavet et fantastisk resultat i år – vi har fået en overskudsandel på lige knap to millioner, så vi besluttede, at vi går med 10 procent af det til et godt formål, fortalte formanden og tilføjede:

- Vi giver det lokalt, men håber, at de lokale vælger at give lidt videre, for jeg tror, at de har lidt mere brug for det længere nede i Europa, lød det fra Christian G. Jensen.

Legatuddeling

Ved generalforsamlingen hos Landboforeningen Kronjylland modtog syv unge fra landbrugserhvervet Sparekassen Vendsyssels Jubilæumslegat. Det var Marianne Bertelsen fra Sparekassen Danmark, som overrakte legaterne til de unge.

Hver legatmodtager modtog 4.800 kroner.

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til unge landmænd fra foreningens område, der er i gang med en landbrugsfaglig uddannelse, er færdiguddannet og er i gang med landbrugsfaglig efteruddannelse eller er under uddannelse til at virke i den landøkonomiske rådgivningstjeneste.

Følgende fik uddelt legatet i Søften:

Nicolaj Harekilde

Peter Korsgaard Svenningsen

Karl Emil Sebastian Rønbjerg Bloch

Camille Myken

Anton Skovmand Laursen

Kristine Laursen

Kia Maria Rønnov Andersen

 

Læs også