Bare én stemme fra grønt lys i Odsherred

Ekstra ekstraordinær generalforsamling i Odsherreds Landboforening, der i første omgang blot manglede én ja-stemme til fusionen med Sjællandske Familielandbrug.

Fusionen mellem Odsherreds Landboforening og Sjællandske Familielandbrug er fortsat ikke en realitet, selvom der i begge lejre er opbakning til at slå pjalterne sammen og i fællesskab danne Landboforeningen Sjælland – i daglig tale blot LASJ.

Hos Sjællandske Familielandbrug kom der på den anden ekstraordinære generalforsamling grønt lys til sammenlægningen, og i Odsherreds Landboforening er det tilsyneladende også nødvendigt med en ekstra ekstraordinær generalforsamling.

Meldingen fra Nordvestsjælland lød ellers i første omgang på, at en sammenlægning med Sjællandske Familielandbrug blot krævede simpelt flertal. Det viste sig dog – ved nærmere gennemlæsning – ikke at være tilfældet.

Ifølge foreningens vedtægter var det nødvendigt med opbakning fra to tredjedele af de afgivne stemmer, og det lykkedes lige akkurat ikke.

På den ekstraordinære generalforsamling, der foregik i Vig Forsamlingshus, lød resultatet på 23 for og 11 imod, mens der var to blanke stemmer. Altså var fusionen blevet en realitet på mødet, hvis der blot havde været en enkelt ja-stemme mere.

Nu skal Odsherreds Landboforening – ligesom Sjællandske Familielandbrug skulle tidligere – så holde en ekstra ekstraordinær generalforsamling, og den finder sted onsdag den 6. december i Aksen Kulturhus i Asnæs.

Læs også