bannerPos

Østsjællandsk halmformand: - Halm kan være del af løsning på mange klimaspørgsmål

Karl Johan Thomasen fortalte ved generalforsamlingen, at halm kan anvendes til meget andet end brændsel. Fotos: Majbrit Jepsen

Henrik Sieben

Journalist
15-05-2019 07:15
75 procent af halmleverandørerne kører på frihjul. – Hvis flere betaler kontingent, kan flere opgaver og tiltag tages op af skuffen, siger formanden for Østlige Øers Halmleverandører.

Halm kan anvendes til meget andet end brændsel og dermed være en del af klimaløsningen.

Det forklarede formanden for Østlige Øers Halmvarmeleverandører, Karl Johan Thomasen, ved årets generalforsamling, der blev afviklet hos Mertz i Ringsted. Samtidig opfordrede han flere halmproducenter til at melde sig ind i foreningen:

- For dermed kan vi i flok bedre være med til at løfte de mange opgaver og tiltag, som ellers må blive liggende i skuffen, som Karl Johan Thomasen formulerede det.

Formanden fortalte blandt andet, at der er sat flere projekter i søen for at finde alternative anvendelsesmuligheder for halm.

- Projekter, som vil have positiv indvirkning på klimaet. Blandt andet undersøges om man kan man udvinde den voks, der er i halmen og bruge den i kosmetik.

Videre stillede Karl Johan Thomasen spørgsmål som: Kan halm erstatte plastik i engangsservice, og kan man lave byggematerialer af halm?

Den slags projekter og forskning er ikke gratis, og derfor var formandens opfordring at melde sig ind i Østlige Øers Halmleverandører eller i hovedorganisationen Danske Halmleverandører, hvis man ikke allerede er medlem:

- Som det er nu, er det kun omkring 25 procent af halmleverandørerne der er medlemmer af Danske Halmleverandører. Så tre fjerdedele kører på frihjul.

Som eksempel nævnte Karl Johan Thomasen, at alene på østlige øer er det kun 13,5 procent af halmforbruget, der betales kontingent af.

- Et kontingent hos Danske Halmleverandører koster 2,25 kroner pr. ton leveret, og med et halmforbrug på de danske værker på 1,2 millioner tons er der virkelig mulighed for en succes, hvis flere blev medlemmer, for så er der flere penge til nye tiltag og projekter, der ellers desværre må blive i skuffen. Det er rigtig ærgerligt, for her var ellers en rigtig god mulighed for landbruget til at profilere sig som nytænkende og visionær.

- Samtidig vil vi gerne være mere synlige både hos politikere og i befolkningen.

Kontrakt- og fugtgruppe

Ved generalforsamlingen fortalte formanden også, at man har nedsat en såkaldt Kontrakt- og fugtgruppe:

- Gruppen arbejder blandt andet med oplæg til kontrakter, men også med fugtmåling, og aktuelt kører man landet rundt med et roadshow, hvor man fortæller om netop det, samtidig med at man opfordrer folk til at være medlem.  

Danske Halmleverandører skal om kort tid have møde med fabrikanterne af måleudstyr for at høre, hvad der kan gøres:

- Jo hårdere ballen er presset, jo højere vandprocent måles, og vi oplever udsving på helt op til to procent. Det viser sig, at dagtemperatur og batteriets standard i måleudstyret har indflydelse på målingen af vandprocenten. Vi ønsker større sikkerhed i målingerne, lød det blandt andet fra Karl Johan Thomasen. 

Leverer individuelle løsninger til hver landmand

Kør med maskinerne året rundt, men betal leasingydelserne i oktober, november og december, når likviditeten på bedriften har det bedst, lyder et tilbud.

Sen sprøjtning i vårsæd til forebyggelse af aks- og strånedknækning

Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og strånedknækning.

Intensivt landbrug er vejen frem for klimaet

Hvis man lod os gødske mere, kunne dansk landbrug alene løse den danske del af klimaopgaven, mener skribenten.

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.

Hvor tjener man pengene i sit markbrug?

Når man kender sine omkostninger og arbejder med sine nøgletal, stiger interessen for bedriften og evnen til forandringer. - Man tjener derfor typisk mere ved at deltage i et DB2-tjek, påpeger maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST.
Side 1 af 1542 (30839 artikler)Prev1234567154015411542Next