bannerPos

Østsjællandsk halmformand: - Halm kan være del af løsning på mange klimaspørgsmål

Karl Johan Thomasen fortalte ved generalforsamlingen, at halm kan anvendes til meget andet end brændsel. Fotos: Majbrit Jepsen

Henrik Sieben

Journalist
15-05-2019 07:15
75 procent af halmleverandørerne kører på frihjul. – Hvis flere betaler kontingent, kan flere opgaver og tiltag tages op af skuffen, siger formanden for Østlige Øers Halmleverandører.

Halm kan anvendes til meget andet end brændsel og dermed være en del af klimaløsningen.

Det forklarede formanden for Østlige Øers Halmvarmeleverandører, Karl Johan Thomasen, ved årets generalforsamling, der blev afviklet hos Mertz i Ringsted. Samtidig opfordrede han flere halmproducenter til at melde sig ind i foreningen:

- For dermed kan vi i flok bedre være med til at løfte de mange opgaver og tiltag, som ellers må blive liggende i skuffen, som Karl Johan Thomasen formulerede det.

Formanden fortalte blandt andet, at der er sat flere projekter i søen for at finde alternative anvendelsesmuligheder for halm.

- Projekter, som vil have positiv indvirkning på klimaet. Blandt andet undersøges om man kan man udvinde den voks, der er i halmen og bruge den i kosmetik.

Videre stillede Karl Johan Thomasen spørgsmål som: Kan halm erstatte plastik i engangsservice, og kan man lave byggematerialer af halm?

Den slags projekter og forskning er ikke gratis, og derfor var formandens opfordring at melde sig ind i Østlige Øers Halmleverandører eller i hovedorganisationen Danske Halmleverandører, hvis man ikke allerede er medlem:

- Som det er nu, er det kun omkring 25 procent af halmleverandørerne der er medlemmer af Danske Halmleverandører. Så tre fjerdedele kører på frihjul.

Som eksempel nævnte Karl Johan Thomasen, at alene på østlige øer er det kun 13,5 procent af halmforbruget, der betales kontingent af.

- Et kontingent hos Danske Halmleverandører koster 2,25 kroner pr. ton leveret, og med et halmforbrug på de danske værker på 1,2 millioner tons er der virkelig mulighed for en succes, hvis flere blev medlemmer, for så er der flere penge til nye tiltag og projekter, der ellers desværre må blive i skuffen. Det er rigtig ærgerligt, for her var ellers en rigtig god mulighed for landbruget til at profilere sig som nytænkende og visionær.

- Samtidig vil vi gerne være mere synlige både hos politikere og i befolkningen.

Kontrakt- og fugtgruppe

Ved generalforsamlingen fortalte formanden også, at man har nedsat en såkaldt Kontrakt- og fugtgruppe:

- Gruppen arbejder blandt andet med oplæg til kontrakter, men også med fugtmåling, og aktuelt kører man landet rundt med et roadshow, hvor man fortæller om netop det, samtidig med at man opfordrer folk til at være medlem.  

Danske Halmleverandører skal om kort tid have møde med fabrikanterne af måleudstyr for at høre, hvad der kan gøres:

- Jo hårdere ballen er presset, jo højere vandprocent måles, og vi oplever udsving på helt op til to procent. Det viser sig, at dagtemperatur og batteriets standard i måleudstyret har indflydelse på målingen af vandprocenten. Vi ønsker større sikkerhed i målingerne, lød det blandt andet fra Karl Johan Thomasen. 

Ny type afdækning til ensilagestakken

Silage Safe er navnet på et nyt system til afdækning af ensilagestakkene, der går udenom dæksider.

Landbrugsuddannelsen lukker i Holstebro

Der var glæde, optimisme og en tro på flere elever, da Uddannelsescenter Holstebro og Landboforeningen Holstebro Struer i efteråret kunne meddele at landbrugsuddannelsen skulle flytte fra Lægaard Landbrugsskole til Uddannelsescenter Holstebro. Men glæden holdt kun kort og nu nedlægges uddannelsen.

Styrelse ændrer i vilkår for efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har ændret i vilkårene for at indberette efterafgrøder, alternativer herfor samt for at opgøre sit krav om pligtige og husdyrefterafgrøder.

Danish Crown sænker noteringen

Danish Crown sænker noteringen for slagtesvin med 40 øre, så den fremover er på 11,40 kroner.

Nyt biogasanlæg rykker tættere på

De nødvendige tilladelser til et nyt biogasanlæg i Sønderjylland er nu kommet i hus, og hvis landmændene bakker op, kan der indbydes til rejsegilde i efteråret.

Store stigninger i traktorsalget

John Deere indtager førstepladsen for juni måned og er også nummer ét for første halvår af 2019.

Korn i amerikanersiloer kræver korrekt management

- Husk, at korn opbevaret i amerikanersiloer skal beluftes hver tredje uge hele året rundt. Det er blot en af anbefalingerne fra chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen.

EU’s miljøpolitik skal være et forbillede for resten af verden

Miljøminister Lea Wermelin tager i dag til Helsinki for at mødes med de europæiske kollegaer for at drøfte fremtidens miljøpolitik med det klare mål, at de europæiske lande skal sætte sig i spidsen for arbejdet for en mere grøn og bæredygtig fremtid.

Landbruget fik ros på havnen i Aalborg

Agri Nords tiltag ved The Tall Ships Races i Aalborg blev positivt modtaget af både forbrugere, landmænd og politikere.

- Vi bør øge landbrugsproduktionen, ikke sænke den, i klimaets navn

Det danske landbrug er et af de mest klimavenlige i verden, så det vil være en katastrofe for klimaet, hvis vi vælger at lukke ned for produktionen for at leve op til diverse klimakrav, mener områdedirektør i Landbrug & Fødevarer Niels Peter Nørring. Se videoen og hør hans argumenter.
Side 1 af 1583 (31644 artikler)Prev1234567158115821583Next