Når heste bliver din levevej

Har du en drøm om at gøre heste til din levevej eller er du allerede i gang, så er det ikke lige meget, hvordan din virksomhed er eller bliver etableret. Det kan have store skatte- og momsmæssige konsekvenser, om hesteholdet bliver bedømt som erhvervsmæssigt eller ej.

Af afdelingsleder og registreret revisor i LandboNord, Majbritt Nitzsch Kristensen

LandboNord får ofte henvendelser fra kunder, som går med tanker om det rigtige setup i forhold til hestehold. I LandboNord er vi eksperter i at lave skatte- og momsregnskaber. Vi laver i forvejen mange regnskaber for stutterier og væddeløbsstalde, herunder en del deltidslandmænd med hestehold.

Driv en professionel virksomhed

Hvis du både har væddeløbsheste og stutteriheste, kan det samlede resultat bedømmes erhvervsmæssigt, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder om de godkendes som professionelt drevet.

For væddeløbsstalde gælder blandt andet, at hestene skal være registret i Dansk Travsports Centralforbund eller i Dansk Galops database. Din virksomhed skal efter en teknisk-faglig bedømmelse være professionelt drevet. Og virksomheden skal efter udløbet af etableringsfasen enten give overskud eller på sigt forventes at blive overskudsgivende. Noget af det, som også kan blive lagt til grund for bedømmelsen, er om hestene trænes af en professionel træner, om der benyttes kusk eller jockey, antal af starter, størrelsen af vundne præmier, om der ejes så mange heste, at det muliggør en rationel drift og om der sker opstaldning i større stalde med andre væddeløbsheste.

Når man kigger på stutterier, skal din virksomhed også være teknisk-faglig og professionelt drevet. Virksomheden skal give overskud eller have mulighed for at opnå et overskud inden for en årrække. Ved afgørelsen af om stutteriet er erhvervsmæssigt lægges blandt andet også vægt på, om der ejes så mange heste, at det muliggør en rationel drift.

Og har du både væddeløbsheste og stutteri, kan disse altså bedømmes samlet som en virksomhed, og det kan være en fordel, idet det samlede resultat gerne skal være positivt.

Beskatning af din virksomhed

Når virksomheden er erhvervsmæssig, giver det visse skattemæssige muligheder; overskud skal beskattes som personlig indkomst, og et eventuelt underskud (i etableringsfasen) kan modregnes i anden indkomst for eksempel lønindkomst. Din virksomhed kan beskattes efter reglerne om virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvilket medfører, at renteudgifter kan få en høj fradragsværdi.

Ligeledes vil det være muligt for dig at afskrive på bygninger og maskiner, som medfører et fradrag i indkomsten og dermed lavere skattebetaling.

Når du starter op med erhvervsmæssig virksomhed, skal virksomheden opfylde bogføringslovens krav, og du skal lave et skatteregnskab. Honoraret for regnskabet vil være fradragsberettet.

Momsregistrering af din virksomhed

Desuden kan det blive aktuelt, at du er momsregistreret, hvis din omsætning er over 50.000 kroner. Der vil så være mulighed for udbetaling af negativ moms, især i opstartsperioden, idet momsen på køb af for eksempel heste, foder, staldomkostninger, træning med videre vil kunne fratrækkes i moms på salg af for eksempel væddeløbsheste.

Hvis du er blevet nysgerrig på at vide mere, skal du ikke tøve med at kontakte os her i LandboNord. Uanset hvilke drømme du har om at etablere virksomhed, så har vi de rette skatteeksperter, som har stort kendskab til de problemstillinger der knytter sig til eksempelvis hestehold. Ofte viser det sig, at der ikke skal de store ændringer til i det oprindelige setup, hvis du skal undgå de store skatte- og momsmæssige overraskelser i din virksomhed.

Læs også