Enigt Folketing vedtager ny fødevare- og veterinæraftale

Folketingets partier indgik tirsdag en ny fødevare- og veterinæraftale, som blandt andet betyder mere målrettede kontrolbesøg og et styrket kriseberedskab.

Det skal være nemmere at drive fødevarevirksomhed i Danmark, og mødet med myndighederne skal i højere grad opleves som vejledende, understøttende og tilpasset virksomhedernes virkelighed. Det har Folketingets partier tirsdag givet håndslag på med en ny fireårig fødevare- og veterinæraftale, oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Fødevarekontrollen skal især gøres mere smidig over for de såkaldte småskalavirksomheder – for eksempel gårdsalg.

Desuden kan fødevarevirksomheder med aftalen se frem til færre, men mere målrettede og effektive kontroller. Med aftalen bortfalder det obligatoriske andet opfølgende kontrolbesøg. Det betyder, at en indskærpelse fremover kun vil udløse én opfølgende kontrol, mens mere alvorlige sanktioner fortsat vil udløse to.

Forenklet kontrol

Derudover forenkles kontrolkonceptet, så Fødevarestyrelsen ikke længere vil være bundet op på et politisk fastsat mål for antal gennemførte kontroller, men i højere grad kan fokusere på risiko, kvalitet og indhold.

Aftalepartierne er samtidigt enige om at styrke det samlede beredskab, så det kan håndtere fremtidens fødevarerelaterede og veterinære kriser. Desuden skal antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen ned, herunder en sænkning af gul-kort-ordningen med særligt prioritering af smågrise.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) siger:

- Jeg er meget glad for, at vi på tværs af Folketinget har indgået en bred aftale om fødevare- og veterinærkontrol, som er afgørende for vores fødevaresikkerhed (…) Tilliden til og kontrollen af danske produkter møder stor respekt i både Danmark og udlandet. Den position skal vi værne om og styrke ved hjælp af mere målrettet effektiv datadrevet kontrol og bedre vejledning af fødevarevirksomhederne. Det har vi i fællesskab opnået.

- Jeg vil særligt fremhæve, at vi med aftalen mindsker både gebyrer og kontroltryk

Charlotte Bagge Hansen, fødevareordfører, Moderaterne

Mindsket gebyrtryk

Fødevareordfører for Moderaterne Charlotte Bagge Hansen er tilfreds med aftalen.

- Jeg vil særligt fremhæve, at vi med aftalen mindsker både gebyrer og kontroltryk, siger hun.

Det er første gang, at der er indgået en samlet fødevare- og veterinæraftale.

Elementer i aftalen

  • Der laves én samlet aftale for fødevare – og veterinærområdet.
  • Beredskabet vil fortsat blive prioriteret, herunder øget fokus på smittebeskyttelse, kompetenceudvikling og brug af data til kortlægning, overvågning og udbrudsopsporing.
  • Reduktion af antibiotikaforbrug- og resistens, herunder en reduktionsmålsætning på 8 pct. fra 2018-niveau og sænkning af grænseværdierne i Gult kort-ordningen.
  • Videncenter for Dyrevelfærd og Danmarks 3R-Center videreføres.
  • Arbejdet med et frivilligt, statskontrolleret klimamærke for fødevarer prioriteres.
  • Kontrolkonceptet forenkles, så der ikke længere vil være kvantitative kontrolmål. Fødevarestyrelsen får dermed i højere grad mulighed for inden for den økonomiske ramme at fokusere kvalitet og indhold frem for antal udførte kontroller.
  • Der laves en småskalapakke II, hvor der bl.a. vil være fokus på struktureringen af kontrol og mødet med Fødevarestyrelsen for småskalavirksomheder samt gennemføres et nabotjek.
  • Justering af kontrollen, herunder at det fremover vil være sanktionens karakter, der er afgørende for den opfølgende kontrol.
  • Løbende kompetenceudvikling af de tilsynsførende med henblik på ensartet kontrol på tværs af landet.

Kilde: FVM

Læs også