Unge strømmer til økologisk landbrugsskole

På den økologiske landbrugsskole på Kalø er elevoptaget i januar 2024 det bedste forårsoptag i skolens historien. Augustoptaget 2024 følger trenden og tyder på at blive det bedste siden 2017.

Mens der tales mulig CO2-afgift for landbruget, så strømmer de unge til uddannelsen som økologisk landmand på Økologisk Landbrugsskole på Kalø i Østjylland.

I januar begyndte 54 på grundforløbet, mod 38 samme måned i 2023.

Siden 2017 har skolen oplevet en stigning i antal ansøgere på 30 procent. Det glæder selvfølgelig forstander Nikolaj Malte Houkjær.

- Der er tydeligvis et behov og en lyst til at prøve kræfter med økologien og det er vi både glade for og stolte af her på Kalø. Her i 2024 har vi på grund af den store interesse samt det faktum, at vi for første gang nogensinde har oplevet ventelister til flere af vores hold, indført en helt ny opstartstermin med start medio oktober, siger han og fortsætter:

- Når vi oplever så stor fremgang på vores grundforløb, har det også resulteret i mærkbart større hovedforløb, end vi er vant til og dermed flere faglærte økologiske landmænd, lyder det fra forstanderen.

Ansøgerne kommer fra hele Europa, og dermed kommer dansk viden om økologi ud til hele kontinentet

- Eleverne kommer fra hele Europa, og det er med til at give den internationale og globale vinkel som vi prioriterer meget højt. At Kalø kan være en del af løsningen ikke bare nationalt, men også internationalt er vi både meget stolte af og samtidig ydmyge overfor. Vi har alle sammen et fælles ansvar, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Derfor er vi også stolte over den stigende interesse, der er for netop vores skole og for det økologiske speciale.

L&F er glade for stigning

Den markante stigning glæder også Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer:

- Det er et stærkt signal om, at det økologiske landbrug er i hastig udvikling, og en udvikling som de unge gerne vil være en del af og ser en fremtid i. Denne fremgang er ikke blot godt nyt for det økologiske landbrug, men også for hele samfundet, siger hun.

Lone Andersen vurderer, at interessen fra de unge betyder, at landbruget kommer til at fortsætte udviklingen mod mere fokus på økologi og bæredygtighed.:

- I en tid, hvor landbruget står over for udfordringer og øgede krav. Både i forhold til klima, natur og biodiversitet, så er det afgørende at vi kan tiltrække og uddanne kompetente unge, der kan tage udviklingen videre i de kommende årtier. Også set i det lys så er det utroligt positive tal, vi ser fra Kalø, siger hun.

Læs også