Husk at give besked om ejerforhold

Hvis der var ændringer i ejerforholdet på ens bedrift i 2021, skal man huske at sende en erklæring om producentskifte og en erklæring om slagtepræmie til Landbrugsstyrelsen senest 20. januar 2022, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

I erklæringen om slagtepræmie erklærer man, at man overdrager bedriften og er tilmeldt slagtepræmieordningen. 

Hvis man har overtaget en hel bedrift med kvægbesætning, men man ikke selv kan overholde betingelsen om to måneders holdeperiode, kan man fortsat få udbetalt slagtepræmie for de støtteberettigede dyr, som slagtes efter overtagelsesdatoen. Det kræver blot, at man har sendt de to erklæringer ind rettidigt. Det samme gælder, hvis ens bedrift er overgået til en ny selskabsform, for eksempel fra I/S til enkeltmandsvirksomhed. 

Vær opmærksom på, at overdrager og erhverver hver især skal have slagtet minimum fem præmieberettigede dyr i 2021 for at opnå slagtepræmie. 

Erklæringen om producentskifte og erklæringen om slagtepræmie skal underskrives af både dig og overdrager på en særlig blanket, som man finder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under fanen »Tilskud og selvbetjening«. Herunder kan man klikke videre ind på »Tilskudsguide«.

Erklæringerne kan sendes på mail til arealtilskud@lbst.dk eller med post til Landbrugsstyrelsen.

Læs også