Bedre kortlægning af diger kan være på vej

Efter stilstand på området i årevis vil Kulturministeriet forbedre kortlægningen af de 34.000 kilometer beskyttede sten- og jorddiger i Danmark.

Hvordan løser man problematikken, der opstår, når landmænd får krav om at genetablere diger, hvor de tidligere har været placeret, men som måske er fjernet af en tidligere lodsejer, eller i uvidenhed er kommet til at pløje et dige ned?

Det kan være på vej mod en afklaring, oplyser Kulturministeriet, som problematikken hører ind under. Ministeriet vil nemlig i løbet af de næste tre år forbedre kortlægningen af de over 34.000 kilometer beskyttede sten- og jorddiger, der er i Danmark.

Det kan man gøre, fordi Slots- og Kulturstyrelsen sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har udviklet en teknisk metode til at lave en forbedret kortlægning af beskyttede sten- og jorddiger.

Pilotprojekt i 2022

Derfor har kulturminister Anne Halsboe-Jørgensen valgt at sætte gang i projektet. Det hilses velkomment af viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.

- Fra Landbrug & Fødevarer har vi i flere år peget på det uholdbare i, at den vejledende kortlægning af beskyttede diger har været mangelfuld – og derfor er det glædeligt, at kulturministeriet har valgt at imødekomme noget af denne kritik og nu igangsætter dette initiativ, siger Lone Andersen.

I løbet af 2022 vil Kulturministeriet gennemføre et pilotprojekt for at finde metoder til at kortlægge de beskyttede stendiger, der indtil nu ikke har været registreret, idet de er gemt væk i skovbunden eller langs med gamle landsbygader. Derefter bliver der taget stilling til, om der skal laves en landsdækkende kortlægning af beskyttede stendiger.

Dybt beklageligt

Lone Andersen håber, at kortlægningen kan sikre et bedre administrationsgrundlag fremadrettet, så man kan undgå mange af overtrædelsessagerne. Men der er brug for flere initiativer, mener hun.

- Vi vil stadig opfordre Kulturministeren til at se på muligheden for at ændre den eksisterende meget restriktive administrations- og dispensationspraksis i digesager, således at der også kan ske en afvejning af økonomiske og landbrugsmæssige forhold samt tages hensyn til digernes reelle beskyttelsesværdi.

Lone Andersen ærgrer sig over, at det nye tiltag fra Kulturministeriet ikke kan løse nogen af de mange igangværende digesager i Danmark, der findes så mange af.

- Det er selvfølgeligt dybt beklageligt, da det er noget, der fylder meget hos de berørte lodsejere. Vi må dog glæde os over, at det nye tiltag, som er et lille skridt i den rigtige retning i forhold til den fremtidige digeforvaltning, lyder det fra Lone Andersen, som tilføjer, at man bør se på muligheden for at landmænd, der er i klemme omkring diger, får mulighed for at lave erstatningsdiger.

Læs også