ESG og ESGreen Tool er to vidt forskellige ting

LandbrugØst har modtaget dette indlæg fra Peter Kiær, der er formand for Bæredygtigt Landbrug.

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

ESG er et nyt krav fra EU, som vi landmænd skal forholde os til og ikke kan komme udenom. Det er et krav om bæredygtigheds-rapportering, vi vil møde igennem banker og andre samarbejdspartnere – og som det nu gælder om at lave så enkelt så muligt og på en måde, så landmanden også godskrives for de positive sider af miljø- og klimaregnskabet.

ESG er en investering i din virksomheds fremtid og kan være med til at fortælle den gode historie om dansk landbrug. ESG er ikke det samme som ESGreen Tool. Det er værd at være meget opmærksom på.

ESG kan anvendes som et konstruktivt og systematiserende ledelsesværktøj for landmanden og som rapportering til bankerne.

Det omhandler tre punkter:

E: Environment/miljøforhold med fokus på både klimaoptag og udledning, på miljø, natur og biodiversitet, vand- og luftkvalitet.

S: Social/sociale forhold som dyrevelfærd, arbejdsforhold, arbejdsmiljø og socialt ansvar.

G: Government/ledelsesforhold, det vil sige virksomhedsledelse, love og regler etc.

At lave en rapport med disse punkter – en ESG-ledelsesrapport – er et godt styringsredskab for virksomheden. I begyndelsen kan den være kortfattet for derefter at blive foldet mere ud, efterhånden som den enkelte landmand bliver fortrolig med værktøjet.

Forsimplet klimaberegner

Bæredygtigt Landbrug vil udarbejde en skabelon, som landmanden kan udfylde selv – eller få hjælp til, alt efter temperament og behov.

Vores krav til en ESG-ledelsesrapport er, at den skal være et enkelt og effektivt strategisk ledelsesværkstøj, hvor landmanden skal kunne vise individuelle resultater og selv kunne indrapportere. Den skal naturligvis leve op til EU’s krav.

De krav opfylder ESGreen Tool fra Seges Innovation slet ikke. Det er nemlig alene en forsimplet klimaberegner, der udelukkende går på udledning. Det er samtidig en unødigt kompliceret model, der udregner et enkelt tal for landmandens udledning – uden at landmanden har mulighed for at gennemskue hvordan eller hvorfor. Det er denne model, som også Landbrug & Fødevarer markedsfører.

Bæredygtigt Landbrug har ovenikøbet konstateret, at ESGreen Tool i flere situationer opgør tingene på en uhensigtsmæssig måde. Det gælder blandt andet ved kalkning af jord, udbytternes betydning, vådlægning, korrekt dræning, anvendelse af eksempelvis Vizura, managementbetydningen, CO2-effekten ved at sælge halm til varmeværker kontra nedpløjning samt omkring biogas. Det kan landmanden simpelthen ikke være tjent med.

Plusser og minusser

Allerede nu har de miljøøkonomiske vismænd, hvis eneste løsning på klimaudfordringen er en afgift, hentet inspiration til en sådan afgift hos ESGreen Tool. Det tager Bæredygtigt Landbrug også afstand fra.

Bæredygtigt Landbrug arbejder derfor på vores egen model, som landmanden vil kunne benytte, og som vil blive tilgængelig primo 2023. Det sker i samarbejde med både finansielle partnere, andelsselskaber og samarbejdspartnere udenfor landbruget. 

Værktøjer til landmanden skal være enkle, brugbare og dækkende – og tage hensyn til både plusser og minusser i landmandens miljø- og klimaregnskab. Det arbejder vi for i Bæredygtigt Landbrug.

Læs også