Forsiden til LO07-2023

Hjælp til hesteejerne

--------------------------------------------------------------------------

Gennem workshops er Tom Vestergaard og Eva Lind
Gleerup klar til at lære hesteejere om de forskellige
græsser og græsblandingers egenskaber. Deltagerne
vil også få kendskab til at læse en grovfoderanalyse.

--------------------------------------------------------------------------

SIDE 6-7

To henvisninger (i to dæk)
------------------------------------
VKST har i februar hele
fem vinterfaglige møder

                  SIDE 2

------------------------------------
Temasider med fokus
på bygninger på landet

                  SIDE 10-11

Læs også