På 2,5 år har advokat vundet 101 af 104 sager for landbruget

- Landmænd, vognmænd og slagterivirksomheder har vundet 101 EU-straffeforhold ud af i alt 104 sager i løbet af 2,5 år, oplyser advokat.

- I en tid, hvor bebrejdelserne mod fødevareproducenter og deres følgeerhverv for at tilsidesætte klima og miljø nærmest ingen ende vil tage, har disse brancher vundet 101 ud af i alt 104 EU-straffeforhold behandlet her hos os siden august 2021.

Sådan lyder det fra advokat med speciale i EU-ret Hans Sønderby Christensen fra advokatfirmaet Sønderby Legal.

Ifølge advokaten bliver fødevareerhvervet og følgeerhvervene særligt rigidt og ujuridisk hårdt reguleret, samtidig med at man hos Sønderby Legal har konstateret politianmeldelser for forhold, som man i advokatfirmaet havde vanskeligt ved at tro »kunne holde i byretten«.

- Det kunne de så heller ikke, lyder det fra Hans Sønderby Christensen, som til sin tilfredshed konstaterer, at advokatfirmaet nu har passeret mere end hundrede påtaleopgivelser, tiltalefrafald og frifindelser over de seneste 2,5 år. Dette ud af i alt 104 sager.

Retssikkerhed frem for alt

Advokaten påpeger, at man i brancherne oplever en håndhævelse af forskellige regelsæt med afsæt i EU-retten, hvor der ofte fokuseres på ret håndfaste formuleringer i de såkaldte sekundære retsakter - nemlig direktiver og forordninger.

I stedet burde man ifølge advokaten i højere grad fokusere på den primære EU-ret - såsom det EU-retlige proportionalitetsprincip, som indeholder retssikkerhedsprincip, transparensprincip, forbud mod forskelsbehandling og så videre. Han påpeger, at disse krav nemlig står højere i den juridiske rangorden. Netop derfor bruges betegnelsen primær EU-ret om disse retsprincipper.

Hans Sønderby Christensen mener, det vil være samfundsnyttigt, hvis håndhævelsen af EU-regler i Danmark i højere grad blev tilpasset EU-Domstolens praksis:

- For eksempel anvendes det EU-retlige proportionalitetsprincip til at skelne mellem sanktionsfri tilsidesættelser og sanktionsbærende overtrædelser.

EU-reglernes formål, den kontekst de indgår i, og grovheden i forseelsen har nemlig ikke blot en betydning for størrelsen af en eventuel sanktion, men ifølge advokaten også væsentlig EU-retlig betydning for, om der overhovedet foreligger en overtrædelse af en regel.

Læs også