Bliv klogere på »ESGreen Tool«

Fjordland og Seges Innovation afholder i samarbejde tre Klimadage, hvor værktøjet ESGreen Tool præsenteres for landmændene.

På Klimadage hos Fjordland kan landmænd få introduktion til et nyt klimaværkstøj »ESGreen Tool«. Klimaværktøjet kan beregne udledningen af kuldioxid, metan og lattergas, fra dyr, stald, mark og maskiner. På den måde kan landmanden se, hvor der er mulighed for at sænke udledningen på den konkrete bedrift.

Fjordland og Seges Innovation afholder i samarbejde tre Klimadage, hvor ESGreen Tool præsenteres for landmændene. Der vil på dagen være forskellige oplæg om klimaets betydning, debat og en grundig introduktion til at anvende klimaværktøjet i praksis.  

- Klimaet er meget højt på dagsorden, vi skal handle nu og vi skal handle hurtigt, hvis vi skal nå målene i Parisaftalen om maks. 1,5 grads temperaturstigning. IPPSC’s nyeste rapport viser, at vi har rigtig travlt. Alle mulige tiltag skal sættes i værk, hvis opgaven skal lykkes, lyder det fra Anna Worm, projektleder for grøn omstilling hos Fjordland.

På markniveau

Med klimaværktøjet, der gik i luften i slutningen af marts 2022, kan landmanden helt ned på niveau af den enkelte mark se, hvad udledningen er henholdsvis af kuldioxid, metan og lattergas. I værktøjet kan man tilrette tallene og derigennem se, hvilke ændringstiltag der er de nemmest tilgængelige og hvilke, der flytter mest i forhold til udledningen af klimagasser.

Klimadagen afholdes hos Fjordland i Skive den 25. april 2022 fra kl. 10-15 i samarbejde med Seges Innovation. 

Læs også