Kommuner, landboforening og landmænd i nyt fælles klimaprojekt

Tre fynske kommuner, den fynske landboforening L&F Centrovice og 15 nord- og vestfynske landbrug går nu sammen i et nyt klimaprojekt, der ved hjælp af klimaberegninger skal gøre parterne klogere på, hvordan landbruget kan reducere klimatrykket.

Hvordan kan den enkelte landmand reducere sit klimaaftryk, og hvordan kan kommunen støtte især husdyrbrugene i processen? Det skal et nyt samarbejde kaste lys over – blandt andet ved hjælp af klimaberegninger på 15 nord- og vestfynske landbrug.

I december 2021 indgik den fynske landboforening L&F Centrovice og Assens Kommune nemlig en klimapartnerskabsaftale, som Nordfyns Kommune og Middelfart Kommune siden har tilsluttet sig. Landbruget står for en stor del af Danmarks samlede CO2-udledning, og der er derfor en fælles interesse for reduktioner inden for denne sektor.

- Klimaprojektet er et pilotprojekt med udvalgte deltagere. Både L&F Centrovice og kommunerne ønsker med projektet at få konkret viden om, hvad brugen af et klimaberegningsværktøj i kombination med et rådgivningsforløb kan betyde for det enkelte husdyrbrug i forhold til sænke klimaaftrykket, siger Torben Povlsen, formand i L&F Centrovice.

Styrker samarbejdet

Brugen af klimaberegningsværktøj ved de deltagende landbrug på Nord- og Vestfyn gør det synligt, hvordan klimaaftrykket kan reduceres.

- I vores kommune udgør landbruget en stor del af vores erhverv, og derfor er landbruget en af de vigtigste samarbejdspartnere, hvis vi for alvor skal nedbringe udledningen af drivhusgasser. Med det her projekt styrker vi samarbejdet yderligere, siger formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen (V).

Deler erfaringer

Med i projektet er 15 landbrug, som alle vil få beregnet deres klimaaftryk i ESGreen Tool. Samtidigt modtager landmændene et rådgivningsforløb fra rådgivningsvirksomheden Velas. Erfaringerne fra rådgivningsforløbet vil blive delt mellem deltagerne i projektet og kommunerne i samarbejdet.

Den enkelte deltager får indblik i, hvor stort klimaaftrykket er på bedriften og ikke mindst hvor på bedriften, der kan laves klimatiltag. L&F Centrovice opnår viden om, hvad der er muligt for deres medlemmer og i det videre politiske arbejde. Kommunerne får indsigt i, hvilke muligheder og udfordringer der er i landbruget, og hvor de kan støtte især husdyrbrugene i at reducere klimaaftrykket.    

Læs også