Vagthund for danske landmænd

78 forhold opgivet af anklagemyndigheden på 12 måneder.

Sønderby Legal arbejder blandt mange sagsområder og i mange brancher især for landbruget. Vi er entydigt på landmændenes side og repræsenterer for eksempel aldrig offentlige myndigheder eller institutioner.

Vi har de senere år oplevet mange straffesager mod landmænd blive opgivet eller tabt – for eksempel fordi sagen efter vores nærmere gennemgang viste sig at være blevet forældet på den lange vej gennem systemet først hos myndighederne og derefter hos anklagemyndigheden.

I mange mindre sager er bøderne til at overse, og mange landmænd vil desværre derfor være tilbøjelige til blot at betale – det vil jeg gerne advare lidt imod.

Man medvirker på denne måde til at cementere en ofte forkert opfattelse af retstilstanden hos myndighederne, når bødekravene ikke afprøves – og ofte forkastes – ved domstolene.

Noget andet er, at disse sager som regel fører til en sag om krydsoverensstemmelse og dermed et fradrag i landbrugsstøtten. I de lidt alvorligere sager kan der være tale om ret store beløb.

Ekspert i EU-retten

Et væsentligt ekspertområde hos os i Sønderby Legal er EU-retten. Vi fører de principielle sager for foreninger som Agerskovgruppen og Foreningen for Grundvandsbeskyttelse – baseret på EU-ret.

Listen er lang over opnåede forbedrede rammevilkår gennem det juridiske spor. Både for Danske Slagtermestre, Danske Svineproducenter m.fl. Vi er det eneste advokatfirma, som fået tilsidesat EU-stridige regler udstedt af »selveste« Justitsministeriet.

Vi fører også straffesager baseret på EU-ret, og på blot 12 måneder er det lykkedes at formå anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod landmænd og vognmænd m.fl. for at have begået strafbare forhold, til at opgive rigtig mange forhold.

I alt 78, og vi har tabt 0. Anklagemyndigheden, som ved Landsretterne er Statsadvokaten, fortjener stor ros for at fjerne et voldsomt pres fra erhvervsvirksomhedernes skuldre ved på forhånd at opgive grundløse sager.

Det er vores klienter blandt landmandsforeningerne taknemmelige for på branchens vegne. Ingen skal leve med utilbørlige og urimelige pres.

Rigid praksis

Det drejer sig om myndighedernes for rigide – og dermed EU-stridige – praksis og politianmeldelser på gødningsregnskaber, transportegnethed, transporttider, gødningslagerstatus og mange andre specialområder. 

Et fællestræk for sagerne er, at de regler, som danner grundlag for tiltalerne, ikke, som de fleste vist tror, har været igennem Folketinget. Lovgiver har overladt al implementering af EU-ret til forvaltningen.

De regler, som stresser landmændene mere end godt er, er altså tilblevet i centraladministrationen. De fleste tror måske også, at reglerne svarer til dem i de andre medlemslande. Det er desværre alt for ofte ikke tilfældet, derfor er der behov for, at vi hos Sønderby Legal forstår at benytte EU-retten i vores arbejde som vagthund for danske landmænd.

Læs også