Nyt år – nye støtteregler

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Året byder fra start på større ændringer i støttereglerne, som det er vigtigt, at du og dine konsulenter er opmærksomme på.

De nye støtteregler fra EU er nemlig trådt i kraft i forbindelse med årsskiftet. Dermed har vi taget afsked med de gamle regler og også med betalingsrettighederne som sådan.

Jeg vil opfordre alle ansøgere til at sætte sig grundigt ind i de nye støtteregler og også søge professionel bistand fra en kyndig planteavlskonsulent for at få den første ansøgning efter de nye regler lavet korrekt.

Der er nogle nedslag, jeg vil gøre specielt opmærksom på.

Skærpede krav

Der er kommet skærpede krav til, hvornår man er aktiv landbruger, og dette kriterie skal være opfyldt for at kunne modtage støtte fra 2023 og fremover. Du skal enten være tilmeldt gødningsregisteret, registeret over økologiautoriserede bedrifter, søge og modtage grundbetaling på mindst 40 hektar i tilskudsåret, have modtaget mindre end 5.000 euro i året før tilskudsåret eller være omfattet af tilskudsreglerne for projektarealer.

Én af betingelserne skal være opfyldt.

Hvis du er ny ansøger, skal din landbrugsaktivitet dokumenteres, og der forventes udsendt nærmere regler om dette

Farvel til gamle betalingsrettigheder

Som noget nyt er de oprindelige betalingsrettigheder blevet ophævet. I dag kan alle modtage det samme grundbeløb til en støtteberettiget hektar. Mælkeproducenter og kartoffeldyrkere vil opleve en reduktion i deres støttebeløb, og denne effekt afbødes delvist ved, at der indføres kompensationsregler for disse ansøgere i en overgangsperiode frem til 2027.

Grundbetalingen kan suppleres med biotillæg ud fra omfattende regler herom. Disse bør gennemgås af en kyndig planteavlskonsulent.

Etableringstilskud og uddannelseskrav

Der kan også søges om et etableringstilskud for nyetablerede under 40 år. Tilskuddet er på op til 745.000 kroner, og det er en betingelse, at der er dokumentation for det anvendte timeforbrug i bedriften, og at ansøgeren har en fagrelevant uddannelse. Uddannelseskravet er nyt.

Ud over krav om uddannelse og timeanvendelse i bedriften skal man i sagens natur også være nyetableret. Støtten udbetales som et engangsbeløb.

I takt med at reglerne implementeres, vil der ske offentliggørelse på Landbrugsstyrelsen hjemmeside, og det er da også min opfordring, at man som landbruger besøger hjemmesiden ofte.

Læs også