Fra personligt til selskabsejet: Hvordan beskattes fri bolig i et selskab?

Vær opmærksom på, hvordan du bliver beskattet personligt, hvis du beslutter at gå fra personligt eje af bedriften til virksomhedseje.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

Hvis du beslutter at gå fra, at din bedrift er personligt ejet til at være virksomhedsejet, skal du være opmærksom på, hvordan du efterfølgende bliver beskattet personligt.

I efteråret er der tradition for, at man overvejer, om der skal ske en ændring i ejerstrukturen i landbrugsvirksomheden.

Årsagen til dette er, at man kan lave en skattefritaget virksomhedsomdannelse i de første seks måneder af virksomhedens regnskabsår.

Konkret betyder det, at hvis man som landmand driver sit landbrug personligt, kan man omdanne dette til et selskab og lade selskabet overtage ens personlige skatter ved at omdanne virksomheden inden den 30.6.hvert år. Første gang bliver her den 30.6.2024.

De indledende beregninger og overvejelser starter derfor i efteråret før omdannelsen, idet der skal foretages komplicerede beregninger og vurderinger.

En omdannelse medfører også, at den personlige ejer af bedriften i stedet bliver ejer af selskabets indskudskapital og dermed bliver hovedaktionær.

Beskatning af fri bolig, jagt og andre goder

Der gælder særlige regler for hovedaktionærer, og det er, at de beskattes af værdien af fri bolig ved stuehuset (boligen i landbrugsejendommen) og også kan blive beskattet af værdien af andre goder, herunder eksempelvis fri jagt.

Man skal være specielt opmærksom på, at det ikke er den faktiske boligret, man beskattes af, men derimod råderetten.

Det er med andre ord ofte ligegyldigt, om man rent faktisk benytter boligretten, idet beskatningen sker af selve retten til at råde.

Beskatningen sker som udgangspunkt med en indkomst der svarer til 5 procent af stuehusets værdi og her vil de nye vurderinger ud fra den nye vurderingslov få helt afgørende betydning.

I nogle situationer kan der være sket forholdsvist bekostelige investeringer i stuehuset, eksempelvis i en hovedbygning til et gods.

Det rette beskatningsgrundlag

Her er der helt særlige udfordringer med at få defineret det skattemæssige beregningsgrundlag, og man bør i den situation rådføre sig med en erfaren landbrugsadvokat og en revisor med speciale i området.

Det kan være svært at få ændret en afgørelse, når den først er truffet af skattemyndigheden, idet praksis er meget restriktiv, så indsatsen skal ske før den første afgørelse træffes, og det er vigtigt, at sagen er belyst på den optimale vis fra skatteyders side.

Overvejer du en omdannelse, kan der være mange gode effekter af dette, blandt andet i relation til at gennemføre et glidende generationsskifte, men som altid tilhører sejren den velforberedte. Derfor skal der foretages en grundig analyse af alle konsekvenserne.

- Det kan være svært at få ændret en afgørelse, når den først er truffet af skattemyndigheden

Læs også