Du får ingen erstatning for dyr ramt af bluetongue

Den alvorlige virussygdom bluetongue vil formentlig ramme Danmark i løbet af sommeren, vurderer eksperter. Der er ingen erstatning, hvis dine dyr bliver ramt.

Den alvorlige virussygdom bluetongue, der typisk rammer får og kvæg, men også andre drøvtyggere som geder og hjorte, vil formentlig ramme Danmark i løbet af sommeren.

Det vurderer Dansk Veterinær Konsortium, der efter aftale med de danske myndigheder overvåger forskellige dyresygdommes udbredelse.

Konsortiets vurdering kommer efter, at en særlig bluetongue-variant har ramt drøvtyggere i både Belgien, Tyskland, England og Nederlandene, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Ingen erstatning

Bluetongue er ikke klassificeret som f.eks. fugleinfluenza og afrikansk svinepest. Dermed udbetaler myndighederne hverken erstatning for driftstab eller aflivede dyr, hvis sygdommen slår ned i besætningen, fremgår det.

Rammes Danmark af udbrud med bluetongue, vil Danmarks EU-frie status for bluetongue mistes, og det vil have konsekvenser for handel med drøvtyggere fra Danmark til lande både i og udenfor EU.

- Det er i øjeblikket ikke lovligt at vaccinere mod bluetongue med serotype 3 i Danmark, da Danmark så ville miste vores status som fri for bluetongue, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Styrelsen forventer, at en vaccine kan blive godkendt i EU og dermed tilgængelig senere i 2024.

Anmeldepligtig

Da sygdommen har alvorlige konsekvenser for dyrene, er bluetongue en såkaldt anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at landmanden skal kontakte sin dyrlæge, hvis man får mistanke om, at dyr i besætningen er smittet med bluetongue.

Hvis dyrene viser sig at være smittede, lægger Fødevarestyrelsen restriktioner ned over den smittede besætning. Restriktionerne har bl.a. betydning for hold og flytning af dyr.

Symptomer på bluetongue

Bluetongue smitter især via insekter – de små blodsugende mitter, og risikoen for smittespredningen stiger med temperaturen.

Drøvtyggere, der smittes, kan få forskellige symptomer, blandt andet væskeansamlinger i hovedet, sår i munden, halthed, aborter, høj dødelighed og en blåfarvning af tungen hos får – heraf navnet på sygdommen.

Sygdommen er smertefuld og langvarig, og aflivning af alvorligt syge dyr er ofte den eneste dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige udvej.

Sygdommen smitter ikke mennesker.

Læs også