+1,6 kroner pr. ko om dagen ved skift til non-GM

Der kan være penge at hente ved at overveje alternative proteinkilder. Det har en mælkeproducent fra Skærbæk erfaret, efter han er skiftet til non-GM-fodring, blandt andet med protein fra et tilskudsprodukt.

Optigen er en NPN-kilde, non-protein nitrogen, der frigiver nitrogen langsomt til vommen i en hastighed, der minder om soja. Sammenligner man frigivelsen af Optigen med klassisk urea, så vil urea være helt opløst efter få timer, hvorimod Optigen frigives over et døgn. 
Kilde: Alltech

Hans Thysen fra Skærbæk driver Hedevejgaard. Han skiftede 1. januar til non-GM-fodring. Hedevejgaard rummer 210 Holstein-malkekøer som yder 12.675 kg EKM.

Sammen med sin rådgiver, Carsten Houmann fra Alltech, lavede han en handleplan for at sikre en gnidningsfri overgang til non-GM.

- Vi byttede soja og raps ud med en Exp-VLOG blanding. Det var ikke muligt at få råvarer udleveret fra DLG´s afdeling i Skærbæk uden ekstra analyser af råvarerne. Exp-VLOG blandingen blev sammensat med udgangspunkt i at holde prisen på foderrationen så udgiftsneutral som muligt uden at gå på kompromis med ydelsen. For at fastholde ydelsesmålene fordoblede vi brugen af Optigen, hvor vi gik fra 12,5 kg dagligt til 25 kg dagligt, hvilket betyder fra 70 gram pr. ko til 140 gram pr. ko, fortæller Carsten Houmann.

Fornuftig fodereffektivitet

Selvom rationen er blevet 0,16 kroner billigere pr. ko, så sidder Hans Thysen tilbage med 1,56 kroner ekstra pr. ko efter overgang til non-GM.

Hans Thysen havde allerede inden sit skift til non-GM en fornuftig fodereffektivitet på 1,57 kg EKM/ kg tørstof.

- Den er nu steget med 0,17 kg EKM pr. kg tørstof, hvilket vurderes at være i den rigtige gode ende når man kigger på gennemsnit for Holstein i AMS-malkesystem er på 1,45 kg EKM/kg tørstof, siger Carsten Houmann.

Fleksibilitet til de danske mælkeproducenter

Optigen er et fleksibelt produkt, landmænd kan bruge til at optimere deres foderplan – hvad enten de ønsker at spare penge på vegetabilske proteinkilder, bruge mindre fedt, øge mælkeydelsen eller forbedre fordøjelsen af fibre og stivelse, lyder det fra Alltech.

Optigen er en NPN-kilde, non-protein nitrogen, der frigiver nitrogen langsomt til vommen i en hastighed, der minder om soja. Sammenligner man frigivelsen af Optigen med klassisk urea, så vil urea være helt opløst efter få timer, hvorimod Optigen frigives over et døgn.

- De milliarder af vommikrober, der lever i koens vom, har brug for en konstant tilførsel af kvælstof, altså nitrogen, for at kunne danne mikrobielt protein. Dette vil i sidste ende føre til en bedre fiberfordøjelse, dannelse af mere mikrobielt protein og mere energi til mælkeproduktionen, forklarer Carsten Houmann fra Alltech.

Hedevejgaard, Skærbæk

Nøgletal fra EFK 04. februar sammenlignet med en EFK fra 15. december sidste år. Der er omlagt til non-GM den 1. januar.

• + 2,7 kg EKM

• Mælkeindtægten steg med 1,40 kr./ko/dag (189 malkende)

• Foderomkostningerne faldt med 0,16 kr./ko/dag

• Restbeløbet/ko steg med 1,56 kr./ko/dag = (89.926,2 kr. på et år, 305 dage)

• N- effektiviteten steg med 6 procent

• P- effektiviteten steg med 3 procent

• Fodereffektiviteten steg med 0,17 fra 1,57 kg EKM/kg tørstof til 1,74 kg EKM/kg tørstof

Læs også