Fuld tilfredshed hos sydsjællandsk mælkeproducent

Siden 2014 har jerseykøerne på Skovgård syd for Næstved fået et »slow realese urea-produkt«, som giver flere fordele.

RumiPro Urea er et nyere »slow release urea-produkt«. Det betyder, at der –  modsat almindelig foderurea – frigives over seks-otte timer, så mikroorganismerne i vommen har en konstant forsyning af kvælstof (urea).

- Urea er ikke nyt, men fordi produktet er indkapslet, sikrer det en langsom frigivelse, så det passer til den højtydende malkeko, fortæller Brian Larsen, som er techinical sales manager i Skandinavien for Biochem, der tidligere har forhandlet et lignende produkt, men med dette har de lavet deres eget.

- Produkter som dette har altid været interessante, men med non GM-fodring og høje proteinpriser giver det rigtig god mening at spare på soja, påpeger Brian Larsen.

Biochem sælger ikke direkte til landmanden, men til blandt andet grovvareselskaber og forhandlere af for eksempel vitamin-og mineralblandinger.

Mere grovfoder

En af de mælkeproducenter, som anvender produktet, er Rasmus Stenbek, som sammen med sin far, Lars Stenbek, driver Skovgård ved Lov syd for Næstved. En ejendom med omkring 200 jerseykøer, hvor der praktiseres sæsonkælvning.

Skovgård har siden 2014 brugt et langsomt frigivende ureaprodukt, men sidste år valgte de at skifte til RumiPro fra Biochem, fordi Rasmus Stenbek oplevede, at det var billigere og effekten den samme.

- Vores baggrund for at bruge RumiPro er, at køerne kan æde mere grovfoder, og det er målet for os. Samtidig vil vi også gerne spare på indkøbt korn og protein, især lige nu hvor priserne på begge dele er høje, siger Rasmus Stenbek.

Andelen tilpasses 

Produktet fylder mindre i vommen, end hvis man for eksempel tog soja ud og erstattede med rapsskrå.

- Hvis man tager soja ud, kan det kompensere med rapsskrå, men der skal bruges mere, og derfor er der mindre plads til grovfoder i rationen. Man kan også erstatte soja med almindelig foderurea, men man vil ikke opleve samme effekt, fortæller Brian Larsen fra Biochem og nævner, at RumiPro Urea ikke kræver en HACCP-godkendelse og kan tilsættes direkte i TMR rationen, eller det kan iblandes ens mineraler.

- Vores baggrund for at bruge RumiPro er, at køerne kan æde mere grovfoder, og det er målet for os. Samtidig vil vi også gerne spare på indkøbt korn og protein.

Rasmus Stenbek, mælkeproducent

Biochem anbefaler at tildele mellem 50-200 gram af produktet pr. ko dagligt

- Det afhænger rigtig meget af den øvrige ration. Mange vil måske tildele mellem 70-100 gram afhængigt af, hvordan det passer i rationen. Der er også kunder, som vælger at sænke forbruget af almindelig foderurea og supplerer med 50 gram af dette. Det er meget individuelt, siger Brian Larsen.

Nogle landmænd vælger helt at undlade soja i rationen, mens andre vælger at bruge en til halvanden procent mindre soja og tilsætte 100 gram RumiPro Urea, for samtidig at få plads til mere grovfoder.

Blandingen ændres

Hos familien Stenbek på Skovgård får jerseykøerne lige nu 60 gram RumiPro pr. ko pr dag.

Produktet blander Rasmus Stenbek til en ugemix sammen med soja, raps, melasse og fedt.

Hver ko får 1,2 kg soja, 2,4 kg raps, 0,5 kg melasse og 160 gram fedt foruden 9,5 kg tørstof majsensilage og 1,8 kg tørstof græsensilage, som indeholder 75 procent lucerne. Herudover får de to kg af en 18 procents-kraftfoderblanding ved malkning.

- Det er sådan, det er lige nu. Vi har sæsonkælvning, og derfor ændrer blandingen sig hen over året. Køerne topper omkring oktober, og derefter tager jeg nok 0,5 kg, måske mere, sojaskrå ud frem mod, at de bliver goldet omkring 1. maj, og samtidig øger jeg indholdet af RumiPro, forklarer Rasmus Stenbek.

- Omvendt, tilføjer han, tilsætter jeg også majsgluten om sommeren for at give dem et ekstra boost de første to-tre måneder efter kælvning.

Bruger mindre protein

På Skovgård har RumiPro betydet, at man lige nu fodrer med omkring 300 gram sojaskrå og 300 gram rapskager mindre i døgnet pr. ko, end man ville gøre, hvis ikke man brugte produktet.

- Vi kan tydeligt se, hvis vi sænker niveauet af RumiPro, så optager køerne ikke det grovfoder, de skal, siger Rasmus Stenbek, som flere gange har prøvet at fjerne 20-30 gram RumiPro.

- Effekten af det sammenlignet med almindelig foderurea er også en helt anden, fordi det her frigives langsomt. Ved almindelig foderurea kan vi ikke få køerne til at optage den mængde grovfoder, og det er lige præcis det, der er vigtigt for os.

Positive effekter

RumiPro Urea er i DMS, men her godskrives produktet dog ikke for de mange positive effekter, det har, oplever Brian Larsen fra Biochem.

- Der er en begrænsning i systemet, som gør, at det ikke godskrives for at opløfte fordøjeligheden. Koen udnytter foderet bedre, og det kan systemet ikke godskrive. Her godskrives det kun for det fedt, det er coatet i, som giver lidt på energien. I DMS ses måske kun en tredjedel eller en fjerdedel af produktets fulde effekt, siger han.

Kommet for at blive

På Skovgård er man ikke i tvivl om, at et ureaprodukt, som frigives langsomt, har en betydning for ydelsen. De oplevede selv en stigning på 1,5 kg mælk pr. ko, da de i sin tid startede.

- Jeg oplever også, at køerne holder ydelsen bedre. De har fået en mere flad laktationskurve, og jeg har ikke længere gamle køer, som går i stå med at malke. Det er da fordi, at vommen fungerer, siger Rasmus Stenbek, som ikke er i tvivl om, at et sådant produkt på Skovgård er kommet for at blive.

Jerseykøerne har en ydelse på omkring 11.000 kg EKM.

Læs også

Senere første slæt bør ikke gå ud over kvaliteten
Nyt koncept: Kvier kan blive til rødt oksekød
Thise Mejeri låner en million kroner af forbrugerne
»Stevnskalven« på vej: Nyt tiltag skal vende tab til en god forretning
Potentiale i mælk fra gamle kvægracer
Seks slæt – bedst økonomi for økologer