Proteinforsyningen skal sikres ved kalve på græs

ØkologiRådgivningen Danmark understreger, at græs alene ikke er nok til de små kalve.

Hvis trivsel og tilvækst skal være i top, så skal skiftet fra staldfoder til afgræsning ske gradvist. Derfor skal de yngste kalve have adgang til tilskudsfoder, når de kommer på græs.

Tilskudsfoderet skal være det fuldfoder eller ensilage, som de kender fra stalden. Så vænner kalvene sig til gradvist at optage mere og mere frisk græs, og du undgår et knæk i dyrenes foderoptagelse. Sådan skriver ØkologiRådgivningen Danmark på sin hjemmeside.

- Hos 4-6 måneders kalve er proteinforsyningen vigtig. Vær opmærksom på, at frisk græs i det tidlige forår ikke indeholder så meget protein. Derfor er det en god idé at sikre et godt proteinindhold i tilskudsfoderet. Det kan man gøre i form af 3. eller 4. slæt græs eller med lidt kraftfoder i rationen, lyder det.

Kalve over 6 måneder

Hvis kalvene er vænnet til det, så kan de fra seks måneders-alderen leve af græs alene. Her er det vigtigt, at græsset har en god fordøjelighed og et højt proteinindhold.

- Der, hvor det ofte går galt med småkvierne, er i efteråret, hvor energiindholdet i græsset falder, og græsvæksten ikke er så høj længere. Men det er ikke tilfældet endnu, skriver ØkologiRådgivningen Danmark, som opfordrer til, at det her og nu handler om at tilbyde de unge kvier noget godt letfordøjeligt græs med en god kløverandel.

De gør ydermere opmærksom på, at udbinding af førstegangs-græssere skal ske på rene marker, og et foldskifte omkring 1. juli forebygger opformering af løbetarmorm.

Læs også

Nyt koncept: Kvier kan blive til rødt oksekød
Thise Mejeri låner en million kroner af forbrugerne
»Stevnskalven« på vej: Nyt tiltag skal vende tab til en god forretning
Potentiale i mælk fra gamle kvægracer
Seks slæt – bedst økonomi for økologer
Arla-landmænd blandt verdens mest klimaeffektive