Danish Crown vil løfte værdien af slagtedyr

Danish Crown er klar med strategien for de kommende fem år, og bliver det med en målsætning om fortsat at ligge 60 øre over EU-indekset. - Fokus frem mod 2026 ligger på at løfte værdien af andelsejernes leverancer af grise og kreaturer, så konkurrencekraften kan fastholdes også uden medvind fra Kina, lød det fra formanden i Danish Crown, Erik Bredholt ved et pressemøde forleden i Horsens.

Formand for Danish Crown, Erik Bredholt, ser frem til de næste fem år at kunne styrke og forbedre koncernens og andelshavernes værdi. Arkivfoto Danish Crown har en målsætning om at sikre og fastholde arbejdspladser i Danmark på koncernens slagterier – hér Danish Crown Beef i Holsted.  Samtidig venter milliard-investeringer i nye stalde og andre tiltag, der skal nedbringe klimaaftrykket. Arkivfoto

Målet er nået på fem år, og målet skal gerne fastholdes og sikres de næste fem år også.

For fem år siden satte ledelsen i Danish Crown sig den opgave at øge indtjeningen med et mål om at afregne ejernes grise 60 øre pr. kilo bedre end EU-indekset.

Det lykkedes for første gang i regnskabsåret 2019/20, og nu sættes retningen for de kommende fem år. Her bliver det målet at løfte værdien af andelsejernes slagtedyr, og det gælder for både grise, kreaturer og dyr til Friland.

Så det var en tilfreds Danish Crown-formand, der på et pressemøde på Jørgensens Hotel i Horsens, forleden kunne løfte sløret for de næste fem års målsætning.

En målsætning der samtidig skal sikre både Danish Crown samt leverandører og andelshavere i et marked, der er under konstant forandring – og hvor blandt andet de seneste års eksportboom til det store kinesiske marked ventes at flade ud:

- Danish Crown er til for de fortsættende og fremtidige ejere og vores opgave er hele tiden at sparre med ledelsen om at udvikle forretningen og sikre at vi har en konkurrencedygtig afregning også uden medvind fra Kina eller andre steder. Den forretningsstrategi, som præsenteres i næste uge, er både yderst ambitiøs og har andelsejerne som det absolutte omdrejningspunktet i den fortsatte udvikling af selskabet, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.

Fastholde og udvide

Han understreger samtidig, at man har et ønske og en klar vision om at udvide produktionen i Danish Crown, og fastholde slagteproduktionen og arbejdspladserne i Danmark på det niveau, der kendes i dag.

- Det er vigtigt for mig og bestyrelsen at vi leverer over tid, og at den periode vi går ind i, øger værdien hos danske andelsejere.

Samtidig understreger han, at målsætningen og udmeldingen udelukkende vedrører de danske aktiviteter i Danish Crown, mens koncernens udenlandske aktiviteter, er en anden sag.

Investering i arbejdspladser og klima

Hjørnestenen i strategien er altså fortsat at sikre ejerne en afregning for deres grise, som gør det attraktivt at investere i den danske produktion af slagtegrise.

Det vil over de kommende fem år kræve betydelige investeringer i først og fremmest nye stalde samt ny teknologi, som kan sikre en fortsat udvikling produktionen med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

- Vores kontrakt med samfundet er bundet op på, at vi bidrager med arbejdspladser og fortsat nedbringer klimaaftrykket fra vores produktion. Det vil kræve investeringer hos andelsejerne, og derfor er en konkurrencedygtig og relativt høj, stabil afregning nødvendig. Som andelsejere har vi en fælles opgave i at fastholde en produktion af slagtedyr i Danmark på det nuværende niveau. Det sikrer arbejdspladserne og gør, at vi kan fastholde eller endda udbygge vores plads i den danske samfundshusholdning, siger Erik Bredholt.

Kræver milliard-investeringer

At løfte værdien af andelsejernes leverancer af slagtedyr vil kræve investeringer på tværs af Danish Crown-koncernen.

Ud over de løbende reinvesteringer er det forventningen, at der frem mod 2026 vil være behov for at investere fire til fem milliarder i automation og ny teknologi, samt tilkøb, hvis der opstår muligheder, der kan styrke indtjeningen.

- Vi har en sund balance og et stærkt kapitalberedskab i vores fælles virksomhed. Det må ikke sættes over styr trods store investeringer, så vi kommer til at konsolidere på samme niveau som hidtil. Det er dog vigtigt at huske, at der med den nye ejerstrategi, som vi vedtog i efteråret, nu er åbnet for at op til 75 procent af konsolideringen fra driften kan indsættes på Ejerkontoen, så det er penge, der fortsat tæller med i regnskabet ude hos andelsejerne, siger Erik Bredholt.

Læs også