Årsmøde for den rødbrogede ko

Hvordan skal DRH-koen adskille sig foruden dens farve? Det var et af emnerne, da DRH afholdt deres årsmøde i Skive. Det blev også formanden, Jens Bos sidste beretning, da han ikke ønskede at genopstille.

Der skal tages stilling til den rødbrogede kos identitet, så den også fremadrettet adskiller sig ved andet end farven alene. Fotos: Tenna Bang - På trods af, at vi her i Danmark har en begrænset størrelse, er vi et godt supplement til den samlede holsteinavl i Danmark, i Europa og i verden, konstaterede formanden Jens Bo, da han aflagde sin sidste beretning som formand for DRH. Familien Døssing var vært ved et bedriftsbesøg. Foto: VikingDanmark Årets højest rangerende danskfødte DRH-tyr:
VH Dry PRed, Per Skarregaard.
Årets Landskuevindere
Familien Hollensen
Æres medlem
Asger Kappel.
Årets DRHér – ambassadør
Karoline Holst.
Højest gentestede DRH-kvier 2020
5581 Gonzales x VH Dent RC fra I/S Østergaard.
4635 Dream P RC x VH Ramis fra Vagn Kristensen.
4940 Gonzales x Red Power fra Henrik Grønne. 10.000 kg værdistof
1489 DRH Malvoy x DRH Sedan (danmarksrekord) fra Peter Hollensen.

Fynske Jens Bo aflagde sin sidste formandsberetning for DRH på deres årsmøde i Søby-Højslev Arena i Højslev ved Skive.

Han kom i sin formandsberetning blandt andet ind på, om den rødbrogede holsteinko overhovedet kan være med og har en berettigelse med sin lille population i Danmark.

- Ja, selvfølgelig kan vi det. Helt klar ja. Vi er ikke så stor en population i Danmark, men det er en race, som begår sig stort i verden omkring os, lød det med en stor tak for det enorme stykke arbejde, der ligger ude i de enkelte besætninger.

- Der ydes et kæmpe engagement og interesse for den rødbrogede holsteinko, som gør, at vi i hvert fald er berettiget, uanset hvad der kommer af strabadser, krav og tiltag i fremtiden.

- På trods af, at vi her i Danmark har en begrænset størrelse, er vi et godt supplement til den samlede holsteinsavl i Danmark, i Europa og i verden, konstaterede formanden.

Fusionstanker og racens fremtid

Avlsleder, Lars Nielsen, VikingGenetics gjorde tilhørerne klogere på Arcowin. Et fusionssamarbejde mellem VikingGenetics, det tyske MasterRind og det franske Evolution. Arcowin er stadig udelukkende en intention, og der træffes først en beslutning fra Vikings repræsentantskab den 23. september og samtidig skal også de to andre avlsselskaber tage stilling til samarbejdet, som bliver gældende fra 1. januar, hvis det bliver stemt igennem.

Lars Nielsen gjorde det klart, at det fremtidige samarbejde blandt andet vil betyde flere DRH-tyre til rådighed. I den forbindelse kom han også med en opfordring til avlerne om at finde den rødbrogede kos idensitet.

- Jeg synes, det er vigtigt, at i finder ud af, hvad det er I vil. Er det primært farven, som skal være forskellen, eller vil i have nogle andre kendetegn? spurgte Lars Nielsen, som også gjorde det klart, at pollethed kunne være oplagt. En ting, hvor racen i den grad er gået forrest.

- Men det er jer, der skal bestemme, hvad i vil, men som race tænker jeg, at det er vigtigt, at I har en idensitet og gør det synligt. Så det ikke bliver et stort kludetæppe, for så bliver det kun farven, der bliver jeres identitet, lød det.

Bedriftsbesøg hos familie Døssing

Der blev foretaget valg til racens aktivitetsudvalg. Her ønskede formand Jens Bo fra Otterup ikke at genopstille. Det ny forum består af Anders Skovgaard, Ann Louise Christensen, Kim Fagerlin, Per Høgh og Svend Hestbæk, mens Peter Hollesen og Torben Egeberg er suppleanter. Gruppen vil nu skulle konstituere sig med en ny formand.

Årsmødet sluttede med et besætningsbesøg hos Margit og Jørgen Døssing. Familien har 615 holsteinkøer, hvoraf en del er rødbrogede DRH-dyr.

Årsmøde ved DRH, Skive

En lang række priser og hædringer skulle deles ud, da raceforeningen DRH afholdt deres årsmøde. Fotos VikingDanmark

 

Årets DRH avlsko:

2303 Fagenox D Obo, Louise og Kim Fagerlin.

 

Årets tyr VH Dry PRed fra Per Skaregaard.jpg

Årets højest rangerende danskfødte DRH-tyr:

VH Dry PRed, Per Skarregaard.

 

Årtiets vinderko på Landsskuet:

Lugano-koen fra Asger Kappel.

 

bedste bes. gr. web landskue.jpg

Årets Landskuevindere:

Familien Hollensen.

 

Asger Kappel fik bedste årtis landsskuevinder og blev æresmedlem.jpg

Æres medlem:

Asger Kappel.

 

Karoline Holst udnævnt til DRH ambassdør.jpg

Årets DRHér – ambassadør:

Karoline Holst.

 

Højest g- testede kvier hædres.jpg

Højest gentestede DRH-kvier 2020:

5581 Gonzales x VH Dent RC fra I/S Østergaard.

4635 Dream P RC x VH Ramis fra Vagn Kristensen.

4940 Gonzales x Red Power fra Henrik Grønne.

 

Højest gentestede DRH-kvier 2021:

4782 Orn RF PP x VH Deco RC (polled) ud fra Vikings ET-program, fra Carsten S. Jacobsen.

3780 Solitair PR x VH Dent RC (polled) fra Bjørnholm Holstein ved Knud og Morten Nielsen.

 

100.000 kg. mælk:

2382 Arnold x Kian (2020) fra Jacob Warner Bulder.

1882 DRH Taco x DRH Rolig (2020) fra Benno Gosvig.

2981 Sahare RC x Taco (2021) fra Erik H. Wiltink.

6086 DRH Basta x Cadisco (2021) fra Simon Berends

 

10.000 kg værdistof:

1993 DRH Bared x Origin fra Martin Christensen.

1403 DRK Utzon x RDK Uran fra Svend Hestbæk.

Ny Danmarksrekord v. Peter Hollensen.jpg

1489 DRH Malvoy x DRH Sedan (danmarksrekord) fra Peter Hollensen.

Læs også