Sæt fokus på klovsundheden ved dine slagtekalve

Sæt fokus på klovsundheden ved dine slagtekalve


Der er flere besætninger, som oplever høj forekomst af klovbrandbylder og digital dermatitis ved slagtekalvene. Det er vigtigt med fokus på de forebyggende elementer, hurtigt behandling og god hygiejne ved kalvene, for at opnå en god klovsundhed.

Klovbrandbylder

Klovbrandbyld er en akut smitsom sygdom, som er karakteriseret ved at der ses akut hævelse og halthed på et eller flere ben. Klovbrandbylder opstår når bakterier fra miljøet (højst sandsynligt Fusobacterium necrophorum) kommer igennem huden i forbindelse med et sår. Derfor vil alle faktorer som påvirker hudens sundhed øge risikoen for at kalvene får klovbrandbylder. For eksempel fremmer en våd og dårlig dybstrøelse forekomsten af klovbrandbylder. Klovbrandbylder behandles bedst med hvid penicillin i 2 dage og et smertestillende produkt. Når den hvide penicillin anvendes og man vælger et smertestillende produkt med lav tilbageholdelse, så kan man nøjes på 6 dages slagtefrist.

For at forebyggelse lidelsen bør alt der kan give sår på kalvenes ben fjernes. Det er vigtigt at have fokus på hygiejne i dybstrøelses arealer, så de holdes så tørre og op strøet som muligt. Anvendelse af klovbad en gang i ugen har en forebyggende effekt på andelen af klovbrandbylder.

Et studie med slagtekalve fandt ingen negativ effekt af et tilfælde af klovbrandbylder på tilvækst og slagtekvalitet. Dette skyldes formentlig hurtig og effektiv behandling, som kun medfører en kort periode med smerter i kloven og at foderoptagelsen og tilvæksten ikke begrænses permanent.

Digital dermatitis

Digital dermatitis (DD) skyldes en infektion i ballen med Treponema bakterien, hvor flere forskellige typer af bakterier kan være til stede samtidigt med Treponama. Treponema bakterien kan ikke bryde igennem en intakt hud overflade, så derfor ses der en højere forekomst af DD på kalve med gødningsforurenet og konstant fugtige klove. DD ser vi især hvor der er gylleforurening, som ved faste gulve og spalter og sjældnere i dybstrøelse. DD kan bane vejen for en klovbrandbyld, så hvor der er DD er der ofte også flere tilfælde af klovbrandbylder.

DD kan inddeles i forskellige stadier:

  • M1: Små læsioner på under 20 mm i diameter. Læsionerne kan hele op af sig selv eller udvikle sig videre til M2.

  • M2: Det akutte stadium. Den typiske jordbærlignende læsion >20 mm. Rød nubret på overfladen, som kan være svært at se når der er gødning på læsionen.

  • M3: Væksten af læsionen udbredes og tørrer lidt ind på overfladen. Omfattende skader i huden i dybden.

  • M4: Det kroniske stadie, hvor behandling er nytteløs. Læsionen er vokset i omfang og i dybden, og der er forhorninger i vævet. Køerne er ikke altid halte, og de udgør et skjult smittereservoir.

  • 1: Genopblussen på et mindre område af M4. Der opstår en ny M2 eller en M1 læsion, der kan videreudvikles til den akutte form M2- og så kører cyklus igen

Billede1 (2)

Det er ikke alle kalve med DD der udviser halthed, og dermed kan sygdommens udbredelse være noget undervurderet. Det bedste behandlingstidspunkt er i M2 stadiet, hvor der ikke er opstået varige skader i huden. Den optimale behandling for DD er lokalt på ballen med salicylsyre forbinding.

Klovbade kan anvendes til forebyggelse idet der ikke er en helbredende effekt. Fodbade kan dog være med til at holde M4 stadier i ro og dermed minimere smittepresset.

DD er en smertefuld lidelse, som nedsætter kalvens aktivitet og dermed foderoptagelsen, som kan påvirke nettotilvæksten på kalvene.

Forebyggelse af klovlidelserne

Både klovbrandbylder og DD forekommer ofte sammen og der er mange af de samme tiltag, som kan nedsætte forekomsten. Her er et forslag til forebyggende tiltag, som kan i gang sættes:

  • Undgå alle skarpe høje kanter, ujævne gulve, løse/defekte spalter, skrabere osv., som kan give sår/rifter på huden, der kan give adgang for bakterierne. Hvis problemerne altid opstår i nogle bestemte hold, så tjek disse hold godt efter for skarpe genstande.

  • Sørg for et godt og tørt miljø omkring klovene, dvs. hyppige og tilstrækkelig strøelse i dybstrøelsesstalde/områder, samt renholdelse af spalter og gange.

  • Strategisk forebyggelse af klovlidelserne med klovbade. Lav en løsning så det virker og hav en fast rutine/hyppighed så det holdes nede. Klovbade er forebyggende og ikke i så stor grad helbredende, så fokus på at være foran inden problemerne opstår. Er der f.eks. flere klovbylder i nogle bestemte hold, når de flyttes ind i et nyt staldafsnit, så prøv at forebygge i perioden 2-3 uger før dette tidspunkt/staldafsnit. Det gælder især anvendelse af hydratkalk som mere virker ved at ”hærde huden” inden problematikken.

  • Behandling af enkelttilfælde af DD med koncentreret klovplejemiddel lokalt i nogle dage. Spray her med lanse på afstand, når kalvene står ved foderbordet eller ligger i sengene. Ved svære og meget halte DD er den bedste behandling forbinding med salicylsyre.

Læs også