Køerne på Gjorslev Gods er snart fortid

Gjorslev Gods ser ikke længere økonomi i at have mælkeproduktion, og godset på Stevns har derfor besluttet at afvikle kvægbruget.

Flere mælkeproducenter vil gerne udvide besætningen, og de får måske følgeskab af holstein-køerne fra Gjorslev Gods.

Holstein-køerne på Gjorslev Gods nord for Store Heddinge på Stevns er snart fortid. Godset har nemlig taget en beslutning om at lukke kvægbruget ned.

Da Carsten L. Jakobsen blev godsforvalter på Gjorslev Gods for to år siden, fik han blandt andet til at opgave at se på, om der kunne tjenes penge på mælkeproduktionen.

- Hvis ikke vi kunne, skulle vi se på, hvordan vi kunne få det afviklet bedst muligt, siger godsforvalteren og fortsætter:

- Vi forsøgte med en turn around, men vi er kommet frem til, at vi ikke kan effektivisere så meget, at vi kan komme til at tjene penge.

Høje omkostninger

Grunden til, at der ikke er økonomi i kvægbruget er – ifølge godsforvalteren – blandt andet høje fodringsomkostninger.

- De er dyrere her i området. Derudover har vi høje lønomkostninger. Samtidig har vi en malkekarrusel, der er så slidt, at den trænger til at blive udskiftet, og vi står over for en rimelig stor investering i at skulle have nyt malkeanlæg, forklarer Carsten L. Jakobsen.

- Derfor, tilføjer han, har vi taget en beslutning om, at vi ikke skal ud at lave større investeringer i en driftsgren, som ikke giver økonomi.

Godsforvalteren lægger ikke skjul på, at det har været en meget svær beslutning.

- Godsejeren har også tænkt: »Jamen vi har jo altid haft køer«. Men i rigtig mange år har køerne ikke givet et positivt bidrag til indtjeningen, og da den unge godsejer trådte til for godt to år siden, sagde han også, at han fortsat gerne ville have køer, men kun hvis han ikke satte penge til på dem, uddyber Carsten L. Jakobsen.

Kvægbrugsleder sagde op 

Allerede den 1. december starter kvægbrugsleder Christian L. Pedersen op med en ny besætning på et gods ved Holbæk, hvor han har lejet sig ind.

- Vores kvægbrugsleder kunne også se skriften på væggen, og hvilken vej det bar hen imod. Han valgte derfor at sige sit job op, da han fik mulighed for at starte op som selvstændig, fortæller Carsten L. Jakobsen og tilføjer:

- Samtidig var der en anden fast medarbejder, som havde sagt op, og da vi står og skal have nye folk ansat for at drive produktionen videre til en afvikling, har vi valgt at afhænde besætningen så hurtigt som muligt.

Hurtigere end planlagt

Carsten L. Jakobsen forventer, at det sker inden jul og derfor noget før end først planlagt og ikke med den ønskede gradvise afvikling.

- Vi har allerede haft henvendelser fra en del mælkeproducenter, som er i gang med at udvide og gerne vil have vores besætning, fortæller han.

- Vi ønsker ikke at sælge vores besætning til slagteriet, men det tror jeg heller ikke, vi kommer til, lyder det videre fra Carsten L. Jakobsen.

Ud af de fem ansatte i stalden har to fundet nyt arbejde, mens de to nuværende elever i stalden bliver hjulpet til at finde en ny elevplads.

- Vi har allerede haft henvendelser fra en del mælkeproducenter, som er i gang med at udvide og gerne vil have vores besætning.

Carsten L. Jakobsen

Fremtiden overvejes

- Nu skal vi til at kigge på, hvad vi kan bruge staldene til. Noget, der falder hurtigt for, er lager, da vi sagtens kan bruge dem som lagerhal til vores øvrige landbrugsproduktion, fortæller Carsten L. Jakobsen.

Men først vil de se, om der er andre ting, der byder sig, som også kunne være et alternativ.

- Vi vil rigtig gerne være med til at sikre, at der forsat er arbejdspladser på Stevns. Vi vil ikke bare afvikle og afvikle. Vi ser på, hvad der er af andre muligheder uden, at vi har noget på tegnebrættet her og nu, siger Carsten L. Jakobsen.

Han fremhæver, at godset gerne vil være med til at sikre, at der også er arbejdspladser ude på landet.

- Det er der i mælkeproduktion, men når den samtidig ikke bidrager økonomisk positivt, så duer det jo ikke. Vi skal jo ikke bare have arbejdspladser for arbejdspladsernes skyld, fastslår Carsten L. Jakobsen.

Læs også