To nøgleord i nyt koncept for kødkvæg

Biodiversitet og dyrevelfærd er i fokus i et nyt koncept for kødkvæg, Friland Naturpleje, der for nylig blev præsenteret for østdanske kødkvægavlere.

Spørgelysten i forsamlingen var stor. Her har formanden for Østlige Øers kødkvægudvalg, Mogens Hansen (stående midt i billedet), givet ordet til Poul Nygaard (til højre). Forrest til venstre er det Ejvind Kviesgaard fra Danish Crown Beef. Foto: Jesper Hallgren Friland Naturpleje er kød fra kvæg, der har været med til at pleje naturen. Kvæget – som her skotsk højlandskvæg – er med til at værne om mangfoldigheden af planter og insekter i den danske natur. Arkivfoto

Friland og Danish Crown Beef vil i samspil med de danske kødkvægavlere skabe et nyt koncept under navnet Friland Naturpleje, som for nylig blev præsenteret på et møde i Herlufmagle Hallen nord for Næstved.

Knap 80 østdanske kødkvægavlere troppede op og blev klogere på de forskellige betingelser, der skal opfyldes for at komme med under det nye koncept og blive leverandør til Friland Naturpleje.

Som navnet antyder, er Friland Naturpleje kød fra kvæg, der har været med til at pleje naturen. Kvæget er med til at værne om mangfoldigheden af planter og insekter i den danske natur. Kødkvægavlerne skal altså overlade en større del af naturen til sig selv.

Biodiversitet og dyrevelfærd er således to nøgleord i det nye koncept. Kødkvægavlerne skal have mindst to hjerter i Fødevarestyrelsens mærkningsordning for Bedre Dyrevelfærd, og der kræves endvidere minimum 50 såkaldte biodiversitetspoint.

Detaljerede krav

Der opnås point ved blandt andet at skabe plads til naturen, på mark, i skov eller krat ved at lave bufferzone omkring biotoper eller køre uden om tørre og våde pletter i marken og lad dele af græsmarken stå til blomstring.

- Man får også point for at efterlade afklippede grebe og buske i læhegnet og små biotoper eller ved at efterlade døde træer i læhegnet, fortalte Ejvind Kviesgaard fra Danish Crown Beef, der – sammen med kollegaen Søren Lorenzen – orienterede om det nye koncept.

Ejvind Kviesgaard kom også ind på flere af de andre konceptkrav. Der er nemlig også særlige betingelser til blandt andet foderet, slagtekvaliteten, opstaldningen, arealkravet og en minimumsperiode for tiden på græs.

- 95 procent af foderenhederne skal være produceret i Danmark, hvilket giver status som nærproduceret, og det anvendte foder skal selvfølgelig være GMO-frit, lød det blandt andet fra Ejvind Kviesgaard.

Som leverandør til Friland Naturpleje er det tillige en forudsætning, at der skal leveres minimum to kvartaler årligt, og her skal slagtekvaliteten naturligvis også opfylde særlige krav – både inden for mørhed, vægt, form, farve og fedme.

Positiv stemning

Efter Ejvind Kviesgaards gennemgang var der mulighed for at stille spørgsmål, og formanden for Østlige Øers kødkvægudvalg, Mogens Hansen, der fungerede som ordstyrer, havde til tider travlt med at holde styr på de mange kødkvægavlere, der havde spørgsmål eller kommentarer til det nye koncept.

Mogens Hansen opfordrede til en positiv stemning omkring det nye koncept, og den opfordring efterlevede de fleste kødkvægavlere også.

- Jeg synes generelt, der var en god stemning på mødet, og det er også mit indtryk, at der er en del, som gerne vil være en del af det nye koncept, lød det efter mødet fra Mogens Hansen.

Udvalgsformanden har selv 30 simmentaler-køer hjemme på Bodillund nær Sakskøbing på Lolland, og han bliver måske også selv leverandør til Friland Naturpleje.

Mogens Hansen skal – ligesom så mange andre kødkvægavlere – lige regne lidt på tingene og forholde sig til de forskellige betingelser, Danish Crown Beef kræver af leverandørerne til konceptet.

Topkarakter i forbrugerundersøgelse

I en omfattende forbrugerundersøgelse får Friland Naturpleje – ifølge Danish Crown Beef – topkarakter af forbrugerne sammenlignet med eksisterende produkter i markedet.

Blandt andet scorer konceptets troværdig og differentiering højt. Forbrugernes købsvillighed overfor konceptet ligger desuden i den højeste ende af skalaen.

/ jhal

Læs også