Nye regler om medicin trådt i kraft

28. januar er nye regler om medicin til dyr trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at den fulde behandlingsperiode for et præparat altid skal følges, og at ormebehandling og vacciner skal registreres.

Landbrug og Fødevarer gør i den seneste udgave af KvægNyt opmærksom på, at der er nye regler om brugen af medicin. En afkortet behandlingsperiode er således ikke længere muligt.

Ifølge KvægNyt har dyrlæger ofte anvist en kortere behandlingsperiode end den, et præparat er godkendt til. Det har konkret været almindelig praksis i de tilfælde, hvor der ses en effekt efter færre behandlingsdage end det, den vejledende behandlingslængde har anvist, oplyser de.

Ifølge nye regler for brug af medicin til dyr skal behandlingslængde og dosis nu konsekvent følge ordlyden i Lægemiddelstyrelsens godkendelse af det aktuelle præparat.

Det betyder, at dyret altid skal behandles i hele den periode og med den dosis, som præparatet er godkendt til.

Ingen mulighed for fortolkning

Regelændringerne sker som følge af en Veterinærlægemiddelforordning, der er vedtaget i EU. Kontorchef Christian Strøyer fra Fødevarestyrelsen forklarer til KvægNyt, at der ikke er mulighed for fortolkning af reglerne i det enkelte medlemsland, og at det er helt bevidst fra EU’s side.

- Man har valgt en forordning, fordi den gælder umiddelbart i alle medlemsstater, og dermed opnår man at få enslydende regler i hele EU, uddyber kontorchefen.

Ormekure og vacciner skal registreres

KvægNyt peger på, at endnu en konsekvens af de ændrede regler er, at alle lægemidler fremadrettet skal registreres. Det gælder desuden brugen af ormemidler, vacciner, jern med videre. Man må dog gerne bruge eksisterende data i registreringen.

Kvægbrugerne er ifølge KvægNyt godt hjulpet med DMS, hvor de fleste mælkeproducenter allerede i dag registrerer alle behandlinger.

Det bliver desuden påpeget, at nye regler kan medføre et behov for ændringer i besætningsdiagnoserne, og at man derfor bør tjekke med sin besætningsdyrlæge, om de eksisterende besætningsdiagnoser på bedriften skal tilpasses.

For økologer, hvor hver behandling af en ko kræver et dyrlægebesøg, får de nye regler måske særlig betydning, bliver det fastslået i nyhedsbrevet.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan der læses mere om de nye regler.

Man har valgt en forordning, fordi den gælder umiddelbart i alle medlemsstater, og dermed opnår man at få enslydende regler i hele EU

Christian Strøyer, kontorchef, Fødevarestyrelsen

Landbrug og Fødevarer Kvæg:

Nye regler må ikke spænde ben for ansvarlig brug af antibiotika

Ida M. Storm, sektordirektør, Landbrug og Fødevarer, Kvæg, kommenterer i KvægNyt de nye medicinregler:

- Normalt giver det rigtig god mening at følge anvisningerne i et lægemiddels produktresumé – de såkaldte SPC’er. Det kan vi som udgangspunkt kun bakke op om. Men det er rigtig ærgerligt, når en forordning på denne måde spænder ben for veldokumenteret og fornuftig praksis, så det ikke er muligt at fravige SPC’erne på et velbegrundet veterinærfagligt grundlag, lyder det fra sektordirektøren.

Hun mener blandt andet, at det er besynderligt, at det ikke vil være muligt at stoppe en igangsat mastitisbehandling, hvis der kommer et laboratoriesvar, der siger, at behandlingen ikke virker.

Derfor understreger hun til KvægNyt, at Landbrug & Fødevarer sammen med Den Danske Dyrlægeforening fortsætter med at presse Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen for at få ændret reglerne i EU-Kommissionen.

- Alle medlemsstaterne i EU skal jo gerne bidrage til at reducere forbruget af antibiotika, og det giver ikke mening, at nye regler på den måde spænder ben for en ansvarlig og fornuftig brug af antibiotika, som vi på tværs af de nordiske lande har god erfaring med, konkluderer Ida M. Storm til KvægNyt.

Læs også