Vil hellere passe dyr end mennesker

Aalegaard i Sallingelunde udvides for at efterleve krav til velfærd og for at gøre arbejdsopgaverne lettere.

Jesper Vestergaard Knak (th), produktkonsulent hos Gråkjær har bistået Anne Kathrine og Johan Bebe i planlægningen af den nye stald. Gråkjær har ligeledes stået for indhentelse af miljøgodkendelse. Den nye stald bliver 30 x 54 meter og bygges i forlængelse af den eksisterende. Byggeriet af den nye kvægstald er så småt i gang og forventes at stå færdig i uge 42. Automatisk fodring med et Lely vektorfodringsanlæg. Aalegaard blev købt i 2017. Sælger lod penge stå i ejendommen for at give de unge nye ejere bedre opstartsmuligheder. Malkekøerne på Aalegaard skal have de bedste forhold for at yde bedst muligt. Produktkonsulent Jesper Vestergaard Knak fra Gråkjær (tv) i samtale med Anne Kathrine og Johan Bebe.

Der bygges nyt på Aalegaard i Sallingelunde.                      

Anne Kathrine og Johan Bebe (begge 34 år) har gennem de seneste tre år arbejdet mod, at det eksisterende staldanlæg til de i dag 145 røde malkekøer udvides, så de fremover efterlever både krav til øget velfærd og krav til, at pasningen af dem er så enkel som mulig.

- Det har taget os tre år, fra vi tog fat i Gråkjær første gang (byggefirmaet der står for udvidelsen, red.) til nu, hvor gravearbejdet er i gang og de første udmålinger foretaget, primært på grund af bankerne, fortæller Johan Bebe.

- Tegning fra Gråkjær, et overslag over pris og en miljøvurdering fra samme sted, gik forholdsvis enkelt. Men at få lov at låne pengene, det har været et slid og et stort arbejde fra vores side, fortælle han og påpeger, at han og Anne Kathrine Bebe næsten var ved at give op.

- Heldigvis lykkedes det, da vi havde sagt til os selv, at nu giver vi det, det allersidste skud, supplerer Anne Kathrine Bebe, der er uddannet professionsbachelor fra Dalum Landbrugsskole og derfor, sammen med hendes mand, der er uddannet agrarøkonom, har gode forudsætninger for at sætte sig ind i de økonomiske forventninger og krav.

- Vi er ret godt inde i det hele efterhånden, smiler hun.

 

 

Overtog for fem år siden

Parret overtog Aalegaard tilbage i 2017 fra tidligere ejer, Jørgen Pedersen, der lod penge stå i ejendommen.

- Ellers havde det ikke kunne lade sig gøre, siger Johan Bebe.

- Nu har vi fået en ejendom i en god kvalitet, hvor vi samtidig har haft mulighed for at fokusere på at optimere ko-delen. Det er vi glade for.

 

Ingen udvidelse af samlet antal dyr

Det har været vigtigt for både Anne Kathrine og Johan Bebe, at de med udvidelsen af staldanlægget ikke har skulle udvide det samlede antal dyr, men alene har kunne lave en »byttehandel« med Johans far (Lars Bebe, der også har RDM, red.), så de fremover får flere malkekøer og Johans far i stedet passer kvier.

- Vi vil ikke have flere dyr, end vi selv kan passe dem, siger Johan Bebe.

- Johan har altid sagt, at han hellere vil passe dyr og marker, end han vil passe mennesker, smiler Anne Kathrine Bebe.

- Med det her antal og en stald med de hjælpemidler, vi har sat ind, kan det næsten lade sig gøre, at vi passer det hele selv og ikke behøver en stab af ansatte.

- Så må man kalde det »Morten Korch-agtigt«. Det er sådan her, vi kan lide det, og sådan her vi tror, at vi får den bedste bundlinje.

 

Al mulig teknologi

Den nuværende kvægstald, der efterhånden runder de 21 år, var en af de første robotstalde på Fyn. Efterfølgende har Anne Kathrine og Johan Bebe skiftet robotter og vandsenge og følger nu op og gør brug af al den teknologi, der er mulig.

- Vi har automatisk fodring med et Lely vectorfodringsanlæg. Det kører allerede i stalden nu, og følger selvfølgelige også med i den nye stald. Derudover sættes en ekstra malkerobot ind og skraberobot. Vi har sågar robotter til at klippe græsset og støvsuge gulvet i stuehuset, griner de samstemmende og påpeger, at man ude i nærområdet er begyndte at kalde Aalegaard for »Robotgaarden«.

- Vi har stort set alle Lelys maskiner, siger Anne Kathrine Bebe og fremhæver »Smart Feeding foderanlægget«, der selv justerer i forhold til fodermængde.

- Det skal faktisk kun kende foderplanen. Så klarer det resten og vi skal kun fylde foder ind hver tredje dag. Det giver en fleksibilitet, vi meget nødigt vil være foruden.

 

Fodrer individuelt

Johan Bebe påpeger, at maskinen, langt bedre end en fodervogn, laver foderblandinger, da de kører med små hold.

- Vi har ikke volumen til at kunne blande godt nok ved hjælp af en fodervogn. Med anlægget kan vi fodre langt mere individuelt. Også i forhold til laktation, understreger han.

Øgede krav til dyrevelfærd

Den nye stald bygges primært på grund af krav til dyrevelfærd.

- Vi får samlet set ikke flere dyr, men de får bedre forhold og vi får bedre arbejdsforhold. Dog kommer der flere malkekøer her på ejendommen end nu, da vi deler med min far (Lars Bebe, Ringe red.), der også har malkekvæg, fortæller Johan Bebe.

Når den nye stald står klar, vil de malkekøer, der i dag befinder sig på Johans forældres ejendom seks kilometer mod Ringe, komme til at stå sammen med de nuværende 145, der allerede befinder sig på ejendommen. Det betyder, at der kommer til at stå 210 køer, men at ungdyrene så i stedet vil komme på Lars Bebes ejendom, fra de er seks måneder og frem til cirka 20 måneder.

- Det tror vi bliver en god løsning, siger Anne Kathrine Bebe.

Holdbare køer

Parret håber på at kunne nedsætte udskiftningsprocenten af køerne med de mange nye tiltag, ligesom de også har fokus på de klimamæssige udfordringer.

- Vi kan ikke sidde overhørig, at vi alle skal bidrage rent klimamæssigt. Kan vi gøre det ved at lave færre kvier og benytte robotter på el frem for traktorer, der kører, så gør vi meget gerne det.

- Vores køer yder omkring 10.500 kg EKM, og det er vi tilfredse med. Vi vil ikke presse koen, men gerne finde en balance mellem ydelse og eksempelvis fodertildeling.

- Vi skal have glade køer, der har det godt – og det skal også gælde os selv. Vi føler, at vi er på helt rette vej, slutter Anne Kathrine og Johan Bebe.

Lille stald med det hele

Ny kælveafdeling, velfærdsstald med dybstrøelse, klovbeskærerafdeling…. Den nye stald på 30 x 54 meter kommer til at indeholde alt, hvad hjertet kan begære, spørger man Jesper Vestergaard Knak, projektkonsulent hos Gråkjær.

- Det er en speciel stald på den måde, at den indeholder alt, men er forholdsvis lille. Den er bygget med mange detaljer med stor fokus på dyrevelfærd og arbejdsforhold, siger han og uddyber.

- Det er vigtigt, at vi får alt det med, som ejerne, i det her tilfælde Anne Kathrine og Johan Bebe, gerne vil. Det er dem, der skal arbejde i stalden i mange år. Det skal være helt, som de ønsker.

- Så tager vi gerne et ekstra møde, eller tegner om, til alle er ikke bare tilfredse, men glade, siger han.

Let tilgængelig

Jesper Vestergaard Knak påpeger, at stalden er indrettet, så det er lettest muligt at få arbejdet gjort.

- Det hele er inden for »rækkevidde« og der er ikke sprunget over, hvor gærdet er lavest.

- Der er bygget ind i en bakke, der er isolation i taget og vi har forbedret ventilationen i den gamle stald samtidig med. Der er virkelig blevet tænkt over indretningen. Og nu er vi i gang.

Gråkjær Miljøcenter har lavet komplet miljøbehandling og stalden opføres i totalentreprise.

Stalden forventes at stå færdig i uge 42.

Aalegaard

  • 78 hektar ejet 
  • 77 hektar forpagtet
  • 145 RDM malkekøer og 140 kvier – efter staldbyggeri 210 RDM malkekøer og 40 småkalve plus 20 kælvekvier
  • Nuværende staldanlæg er på cirka 2.000 m2
  • Opfører stald på 1.620 m2


Læs også