Vær opmærksom på krybestrøm

Overvej om krybestrøm kan være årsag til generel mistrivsel i besætningen. Du kender dine dyr og kan derfor vurdere og undres over deres skift i adfærd, lyder det fra KvægXperten.

I de seneste måneder er der blevet eftermonteret rigtig mange roterende børster til pelspleje i staldene. Det kan give anledning til krybestrøm, hvis stikdåser, ledninger og samledåser ikke bliver isoleret tilstrækkeligt, jordforbindelsen for svag eller direkte montering på stålspær og inventar.

Det påpeger KvægXperten i deres seneste nyhedsbrev

Men krybestrøm kan ifølge KvægXperten også komme fra elektriske apparater i eksempelvis frokoststuen.

Er radioer, kaffemaskiner, brødristere og miniovne sat til en almindelig to-lederledning med tre udtag, der er smidt hen over stålvasken, som har forbindelse med vandrørene, er der skabt forbindelse til alle staldens vandkar.

Atypisk adfærd hos dyrene

Besætninger kan opleve atypisk adfærd hos dyrene, der kan skyldes krybestrøm. Og ifølge KvægXperten vil det kunne ses ved ændret adfærd hos køerne – de står måske med bagben nede på gulvet og står længe, før de lægger sig. De pisker med halen, og de presser mulen på inventar og æder træværk.

Der vil endvidere være en generel utrivelighed hos køerne, mælkespild i sengebåsene. Ligesom der kan være områder i stalden, hvor dyrene ikke vil færdes eller områder, hvor køer smider sig.

Omkring fodring og malkning giver KvægXperten også nogle eksempler på ændret adfærd så som, at køerne drikker som en hund – det vil sige med tungen. Det kan også være manglende ædelyst i malkestalden eller i robotter, varierende foderoptagelse og uens gødning.

Er det vanskeligt at få køerne ind i malkestald eller robot, og er der manglende nedlægning af mælk, kan det også være et tegn på krybestrøm i stalden.

Hos ungdyrene vil man kunne se symptomer som utrivelige kalve, et nedbrudt immunforsvar, ændret drikkeadfærd og reproduktionsproblemer. Det kan også være, at ungdyrene har stive lemmer og har svært ved at rejse sig.

Pludselig dødsfald – ofte flere i samme boks – er ifølge KvægXperten også noget, der kan kædes sammen med krybestrøm.

Hvis de begynder at patte på hinanden fra to måneder og ældre, skal man også være opmærksom.

Hvordan lokaliseres problemet?

Det kan ifølge KvægXperten være vanskeligt at finde årsagen til krybestrøm, og det kan være tilbagevendende, og nye strømproblemer kan komme til.

I problembesætninger er der fundet problemer ved frekvensomformere, vagabonderende strøm og ligeledes dårlige jordforbindelser, oplyser KvægXperten.

De peger desuden på, at krybestrøm ofte er mere udtalt i skiftende vejrforhold. Er køerne mere vanskelige at malke en fugtig morgen frem for en soltør eftermiddag, kan der være tale om periodevis krybestrøm.

KvægXperten understreger, at man aldrig må gå på kompromis omkring jording af staldanlæg, og at det kræver fagfolk (typisk elektrikere) til at identificere fejlstrøm.

Derudover minder de om, at man også kan gøre meget selv, inden man ringer til fagfolk:

  • Tjek for spindelvæv rundt om lysarmaturer og stikkontakter. Hænger der spindelvæv og støv i guirlander fra stikdåse og forlængerledninger over på inventar, er det en typisk kilde til krybestrøm, hver gang luften er fugtig
  • Tjek, om gnavere har lusket rundt og bid isoleringen tynd
  • Tjek, om der er kondensvand, der kan få støv til at lede strømmen på afveje
  • Forlængerledninger og kabelruller uden jordforbindelse
  • Elektriske apparater fra husholdningen så som radioer, kaffemaskiner, brødristere og miniovne, der er sat til en almindelig to-lederledning med tre udtag inde i frokoststuen, men smidt hen over stålvasken, som har forbindelse med vandrørene – så er der skabt forbindelse til alle staldens vandkar

 

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også